Göm menyn

Pandeminivåer

Krisledningen vid Linköpings universitet har fastställt pandeminivåer för att möta det behov som uppstått mot bakgrund av pågående smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 och skapa så bra framförhållning och transparens som möjligt i en svårförutsebar situation.
Krisledningen strävar efter att vidta rimliga och adekvata åtgärder i syfte att underlätta för såväl medarbetare och studenter, som för allmänheten att kunna följa de allmänna råd som meddelas från Folkhälsomyndigheten (FHM) vid pågående utbrott av covid-19 och samtidigt så långt som möjligt upprätthålla nödvändig verksamhet.

 

Lista Pandeminivåer 0-7

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-15