Göm menyn

Pandeminivå 7

P7 - Nedstängning

Pågående pandemi med extrem samhällspåverkan. LiU:s verksamhet bedrivs i minimal form, enbart absolut nödvändig verksamhet genomförs överhuvudtaget.

 1. Avstånd
  Minst 1 armlängd, gärna 2 meter.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Max 5.
 3. Närvaro i lokaler
  Endast absolut nödvändig närvaro är tillåten.
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  Endast absolut nödvändig närvaro är tillåten.
 5. Tillträde
  Låst för alla som inte har nödvändiga arbetsmoment på plats. Registratur tillgänglig enligt rutin.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Inget icke absolut nödvändigt arbete på plats är tillåtet och ska därför ske på distans, i den mån det ska genomföras.
 7. Möten
  Inget icke nödvändigt arbete på plats är tillåtet och ska därför ske på distans.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Inga tillåtna.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Inga tillåtna.
 10. Kommunikationsinsats
  Bred och riktad kriskommunikation genom etablerade kriskanaler. Förstärkt kapacitet för intern och extern kommunikation, med regelbundna uppdateringar av kriswebb. Tydlig ledningskommunikation. Visa tydlig riktning. Utöver detta, vid behov, även intern kommunikation till särskilda interna målgrupper.
 11. Krisledning
  Krisledning aktiverad. Endast absolut nödvändiga ledningsfunktioner på plats fysiskt.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Används ej.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt med anpassning till bland annat närvaro i lokaler samt områden med ökad risk för smitta.
 14. Undervisning
  Ingen icke absolut nödvändig undervisning på plats är tillåten och ska därför ske digitalt, i den mån den ska genomföras.
 15. Examination
  Ingen icke absolut nödvändig examination på plats är tillåten och ska därför ske på distans med digital inlämning, i den mån den ska genomföras.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Inga studieplatser öppna.
 18. Utresande studenter
  Inga utlandsstudier tillåtna, ingen praktik utomlands tillåten
 19. Inresande studenter
  Inga tillåtna.
 20. Uppdragsutbildning
  Inga tillåtna.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Inga tillåtna.
 22. Studentbokade event utomhus
  Inga tillåtna.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Inga mottagningsaktiviteter efterfrågas från studentkårerna.
 24. Närvaro i labb
  Endast nödvändigt arbete på plats är tillåtet.
 25. Datainsamling på plats
  Inget icke absolut nödvändigt arbete på plats är tillåtet, och ska därför ske digitalt i den mån det ska genomföras.
 26. Externt förlagd forskning
  Inga tillåtna.
 27. Disputationer
  Inga tillåtna.
 28. Konferenser
  Inga konferenser sker.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Inga tillåtna.

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-12