Göm menyn

Pandeminivå 6

P6 – Distansläge +

Pågående pandemi med extremt omfattande restriktioner och mycket stor påverkan på LiU:s verksamhet. Mycket omfattande restriktioner och hårt begränsande myndighetsdirektiv gällande inriktning och/eller hur verksamheten ska bedrivas.

 1. Avstånd
  Minst 1 armlängd, gärna 2 meter.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Max 5-10.
 3. Närvaro i lokaler
  Endast högt prioriterad närvaro är tillåten.
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  Max 10 procent.
 5. Tillträde
  Låst för alla som inte har nödvändiga arbetsmoment på plats. Registratur tillgänglig enligt rutin.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Inget icke nödvändigt arbete på plats är tillåtet och ska därför ske på distans.
 7. Möten
  Inget icke nödvändigt arbete på plats är tillåtet och ska därför ske på distans.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Inga tillåtna.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Inga tillåtna.
 10. Kommunikationsinsats
  Bred och riktad kriskommunikation genom etablerade kriskanaler. Förstärkt kapacitet för intern och extern kommunikation, med regelbundna uppdateringar av kriswebb. Tydlig ledningskommunikation. Visa tydlig riktning.
 11. Krisledning
  Krisledning aktiverad. Endast absolut nödvändiga ledningsfunktioner på plats fysiskt.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Används ej.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt med anpassning till bland annat närvaro i lokaler samt områden med ökad risk för smitta.
 14. Undervisning
  Ingen icke nödvändig undervisning på plats är tillåten och ska därför ske digitalt.
 15. Examination
  Ingen icke nödvändig examination på plats är tillåten och ska därför ske på distans med digital inlämning.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning.
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Inga studieplatser öppna.
 18. Utresande studenter
  Inga utlandsstudier tillåtna, ingen praktik utomlands tillåten.
 19. Inresande studenter
  Inga tillåtna.
 20. Uppdragsutbildning
  Alla moment genomförs digitalt i samförstånd med uppdragsgivaren. Utbildningar som inte kan genomföras digitalt skjuts upp.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Inga tillåtna.
 22. Studentbokade event utomhus
  Inga tillåtna.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Inga mottagningsaktiviteter efterfrågas från studentkårerna.
 24. Närvaro i labb
  Endast nödvändigt arbete på plats är tillåtet.
 25. Datainsamling på plats
  Inget icke nödvändigt arbete på plats är tillåtet.
 26. Externt förlagd forskning
  Inget icke nödvändigt arbete på plats är tillåtet, och ska därför ske digitalt.
 27. Disputationer
  Bara digitala.
 28. Konferenser
  Bara digitala.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Inga tillåtna.

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-16