Göm menyn

Pandeminivå 3

P3 - Restriktioner

Pågående pandemi inom Sveriges gränser med viss påverkan på LiU:s verksamhet. Restriktioner förekommer i en icke försumbar omfattning.

 1. Avstånd
  Minst 1 armlängd, gärna 2 meter.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Max 50
 3. Närvaro i lokaler
  Närvaro växelvis för riskreducering.
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  50 procent.
 5. Tillträde
  Låst för allmänheten undantaget öppettider för bibliotek/infocenter. Registratur tillgänglig enligt rutin. Student- och anställdtillträden enligt normalläge.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 7. Möten
  Företrädesvis digitala, annars med hänsyn till gruppstorlek och avstånd.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Endast prioriterade. Prioriteringsdirektiv fattas av prefekt/motsvarande.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Bara absolut nödvändiga, och inom ramen för UD:s rekommendationer.  Bedömning görs av prefekt/motsvarande. Även vid planering ska hänsyn tas till att resan kan komma att påverkas av UD:s rekommendationer eller andra länders restriktioner och karantänsbestämmelser, t.ex. vid genomresa.
 10. Kommunikationsinsats
  Bred och riktad kriskommunikation genom etablerade kriskanaler. Förstärkt kapacitet för intern och extern kommunikation. Tydlig ledningskommunikation.
 11. Krisledning
  Krisledning aktiverad genom särskilt beslut.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Växelvis med anpassning till bland annat gruppstorlek och avstånd. Utglesning av sittplatser.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt med anpassning till bland annat närvaro i lokaler samt områden med ökad risk för smitta.
 14. Undervisning
  Prioriterade fysiska moment kan genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga moment blir digitala.
 15. Examination
  Prioriterade examinationsmoment kan genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga examinationer ska ske digitalt. Bedömning görs av fakulteterna i samverkan med institutioner och andra fakulteter.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning.
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Studenter uppmanas att begränsa närvaron baserat på tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd.
 18. Utresande studenter
  Enligt UD:s rekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor. Hänsyn tas till respektive mottagarlands och partneruniversitets ev. inrese- och mottagarrestriktioner. Vid omfattande avrådan och restriktioner som berör större delen av de länder där LiU:s studenter normalt förlägger sina utlandsstudier/sin praktik i utlandet ställs samtliga utlandsstudier och all praktik i utlandet in.
 19. Inresande studenter
  Enligt eventuella inreseförbud. Särskilda försiktighetsåtgärder gällande inresande från drabbade regioner. LiU har informationsansvar gällande läget i Sverige gentemot partneruniversitet i utlandet och inresande studenter. Dialog med Migrationsverket kan behövas.
 20. Uppdragsutbildning
  Enligt avtal med uppdragsgivaren, med anpassning till avstånd och gruppstorlek. Digitala inslag rekommenderas.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Studenter uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd. Begränsning av tillgång till lokaler genom prioritering kan ske, restriktivitet tillämpas. Arrangören ska efterleva LiU:s rådande riktlinjer.
 22. Studentbokade event utomhus
  Studenter uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd. Begränsning av tillgång till utomhusytor genom prioritering kan ske, restriktivitet tillämpas.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Anpassning av omfattning och upplägg. Arrangörer uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd.  Arrangören ska efterleva LiU:s rådande riktlinjer.
 24. Närvaro i labb
  Växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 25. Datainsamling på plats
  Behovsstyrt med anpassning till avstånd och gruppstorlek. Digitala inslag kan övervägas.
 26. Externt förlagd forskning
  Enligt värdorganisationen och med hänsyn till LiU:s restriktioner gällande tjänsteresor. Bedömning och prioritering görs av prefekt.
 27. Disputationer
  Behovsstyrt med anpassning gällande avstånd, personantal, eventuell förtäring och logistiska flöden. Digitala inslag skall övervägas.
 28. Konferenser
  Arrangören uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd. Restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande konferensdeltagare från drabbade regioner. Begränsning genom prioritering kan ske, restriktivitet tillämpas. Godkännande av prefekt/motsvarande krävs för konferensarrangemang i LiU:s lokaler.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Undvik onödiga besök. Enligt eventuella inreseförbud. Särskild restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande besökare från specifik drabbade områden.

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-16