Göm menyn

Pandeminivå 2

P2 – Begränsade restriktioner

Pågående pandemi inom Sveriges gränser, men med en relativt sett liten påverkan på LiU:s verksamhet. Få eller inga förekommande restriktioner.

 1. Avstånd
  Minst 1 armlängd, gärna 2 meter.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Behovsstyrt enligt normalläge inom ramen för eventuell lokalbegränsning, men max 300.
 3. Närvaro i lokaler
  Viss anpassning av närvaro (framför allt begränsat av gruppstorlek och avstånd mellan individer).
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  75 procent.
 5. Tillträde
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 7. Möten
  Behovsstyrt med anpassning till avstånd.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Behovsstyrt enligt normalläge, men med stark restriktivitet gällande drabbade områden.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Endast prioriterade och inom ramen för UD:s rekommendationer.  Prioriteringsdirektiv fattas av prefekt/motsvarande. Även vid planering ska hänsyn tas till att resan kan komma att påverkas av UD:s rekommendationer eller andra länders restriktioner och karantänsbestämmelser, t ex vid genomresa.
 10. Kommunikationsinsats
  Bred kriskommunikation med förberedande/förebyggande inslag.
 11. Krisledning
  Krisledning aktiverad genom särskilt beslut.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Viss anpassning till bland annat gruppstorlek och möjlighet att hålla avstånd.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt med anpassning till bland annat närvaro i lokaler samt områden med ökad risk för smitta.
 14. Undervisning
  Behovsstyrt med anpassning till avstånd och gruppstorlek. Digitala inslag rekommenderas.
 15. Examination
  Behovsstyrt med anpassning till avstånd och gruppstorlek. Digitala inslag kan övervägas.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning.
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Studenter uppmanas att begränsa närvaron baserat på tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd.
 18. Utresande studenter
  Enligt UD:s rekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor. Hänsyn tas till respektive mottagarlands och partneruniversitets ev. inrese- och mottagarrestriktioner. Vid omfattande avrådan och restriktioner som berör större delen av de länder där LiU:s studenter normalt förlägger sina utlandsstudier/sin praktik i utlandet ställs samtliga utlandsstudier/all praktik i utlandet in.
 19. Inresande studenter
  Enligt eventuella inreseförbud. Särskilda försiktighetsåtgärder gällande inresande från drabbade regioner. LiU har informationsansvar gällande läget i Sverige gentemot partneruniversitet i utlandet och inresande studenter.
 20. Uppdragsutbildning
  Enligt avtal med uppdragsgivaren, med anpassning till avstånd och gruppstorlek. Digitala inslag rekommenderas.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Studenter uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd. Arrangören ska efterleva LiU:s rådande riktlinjer.
 22. Studentbokade event utomhus
  Studenter uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Anpassning av omfattning och upplägg. Arrangörer uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd. Arrangören ska efterleva LiU:s rådande riktlinjer. 
 24. Närvaro i labb
  Växelvis med anpassning till behov, gruppstorlek och avstånd.
 25. Datainsamling på plats
  Behovsstyrt med anpassning till avstånd och gruppstorlek. Särskild hänsyn tas till forskningspersoner och informanter i riskgrupp. Digitala inslag kan övervägas.
 26. Externt förlagd forskning
  Enligt värdorganisationen och med hänsyn till LiU:s restriktioner gällande tjänsteresor.
 27. Disputationer
  Behovsstyrt med anpassning gällande avstånd, personantal, eventuell förtäring och logistiska flöden. Digitala inslag bör övervägas.
 28. Konferenser
  Arrangören uppmanas att begränsa evenemang baserat på gruppstorlek, tillgång till faciliteter och möjlighet att hålla avstånd. Restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande konferensdeltagare från drabbade regioner. Godkännande av prefekt/motsvarande krävs för konferensarrangemang i LiU:s lokaler.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Enligt eventuella inreseförbud. Särskild restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande besökare från specifik drabbade områden.

 

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-12