Göm menyn

Pandeminivå 1

P1 – Inga restriktioner

Pågående pandemi, utanför Sveriges gränser, men i ett eller flera av de länder där LiU bedriver verksamhet, dvs tex har forskningssamarbeten eller utbytesstudenter. Restriktioner med påverkan på de aktuella länderna. Relativt sett en mycket liten påverkan på LiU:s verksamhet.

 1. Avstånd
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Behovsstyrt enligt normalläge inom ramen för eventuell lokalbegränsning.
 3. Närvaro i lokaler
  OK.
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  100 procent.
 5. Tillträde
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Arbete sker på arbetsplatsen eller behovsstyrt, enligt normalläge.
 7. Möten
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Enligt UD:s rekommendationer. Särskild restriktivitet och/särskilda försiktighetsåtgärder gällande resor till drabbade regioner. Även vid planering ska hänsyn tas till att resan kan komma att påverkas av UD:s rekommendationer eller andra länders restriktioner och karantänsbestämmelser, t ex vid genomresa.
 10. Kommunikationsinsats
  Omvärldsbevakning.
 11. Krisledning
  Hela krisledningen ej aktiverad. Förberedande stabsläge. Omvärldsbevakning, planering och förberedelser.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Närvaro OK.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 14. Undervisning
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 15. Examination
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning.
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Behovsstyrt utifrån tillgång på studieplatser, enligt normalläge.
 18. Utresande studenter
  Enligt UD:s rekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor. Hänsyn tas till respektive mottagarlands och partneruniversitets ev.  inrese- och mottagarrestriktioner. Vid omfattande avrådan och restriktioner som berör större delen av de länder där LiU:s studenter normalt förlägger sina utlandsstudier/sin praktik i utlandet ställs samtliga utlandsstudier/all praktik i utlandet in.
 19. Inresande studenter
  Enligt eventuella inreseförbud. Särskilda försiktighetsåtgärder gällande inresande från drabbade regioner.
 20. Uppdragsutbildning
  Enligt avtal med uppdragsgivaren.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Enligt normalläge.
 22. Studentbokade event utomhus
  Enligt normalläge.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Enligt normalläge.
 24. Närvaro i labb
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 25. Datainsamling på plats
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 26. Externt förlagd forskning
  Enligt värdorganisationen och med hänsyn till LiU:s restriktioner gällande tjänsteresor.
 27. Disputationer
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 28. Konferenser
  Enligt normalläge. Restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande konferensdeltagare från drabbade regioner.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Behovsstyrt enligt normalläge. Enligt eventuella inreseförbud. Särskild restriktivitet eller övervägande av försiktighetsåtgärder gällande besökare från specifik drabbade områden.

Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-11