Göm menyn

Pandeminivå 0

P0 - Vardag

Ingen pågående pandemi inom Sverige eller i de länder där LiU bedriver verksamhet, t.ex. har forskningssamarbeten eller utbytesstudenter. Detta är önskat normalläge och innebär ingen pandemipåverkan på LiU.

 1. Avstånd
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 2. Uppskattad gruppstorlek
  Behovsstyrt enligt normalläge inom ramen för eventuell lokalbegränsning.
 3. Närvaro i lokaler
  OK.
 4. Genomsnittlig fysisk närvaro, i relation till normalläge
  100 procent.
 5. Tillträde
  Behovsstyrt enligt normalläge inom ramen för eventuell lokalbegränsning.
 6. Arbete i LiU:s lokaler
  Arbete sker på arbetsplatsen eller behovsstyrt, enligt normalläge.
 7. Möten
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 8. Tjänsteresor inrikes
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 9. Tjänsteresor utrikes
  Enligt UD:s rekommendationer.
 10. Kommunikationsinsats
  Ingen.
 11. Krisledning
  Ej aktiverad (om inte annan pågående kris). Beredskapsläge.
 12. Lunch-, fika- och personalrum (sociala utrymmen)
  Närvaro OK.
 13. Lokalvård
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 14. Undervisning
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 15. Examination
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 16. VFU
  Enligt huvudmannen, utifrån riskbedömning.
 17. Självstudier i LiU:s lokaler
  Behovsstyrt utifrån tillgång på studieplatser, enligt normalläge.
 18. Utresande studenter
  Enligt UD:s rekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor. Hänsyn tas till respektive mottagarlands och partneruniversitets ev.  inrese- och mottagarrestriktioner. Vid omfattande avrådan och restriktioner som berör större delen av de länder där LiU:s studenter normalt förlägger sina utlandsstudier/sin praktik i utlandet ställs samtliga utlandsstudier/all praktik i utlandet in.
 19. Inresande studenter
  Enligt eventuella inreseförbud.
 20. Uppdragsutbildning
  Enligt avtal med uppdragsgivaren.
 21. Studentbokade event i LiU:s lokaler
  Enligt normalläge
 22. Studentbokade event utomhus
  Enligt normalläge.
 23. Mottagningsverksamhet (eller motsvarande)
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 24. Närvaro i labb
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 25. Datainsamling på plats
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 26. Externt förlagd forskning
  Enligt värdorganisationen och med hänsyn till LiU:s restriktioner.
 27. Disputationer
  Behovsstyrt enligt normalläge.
 28. Konferenser
  Enligt normalläge.
 29. Externa besökare (t.ex. gästforskare)
  Behovsstyrt enligt normalläge.

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-11