Göm menyn

LiU:s riktlinjer och beslut

(2021-01-11) Skärpta restriktioner råder vid Linköpings universitet, med anledning av regeringens ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning. Dessa gäller fram till och med den 24 januari, men kan komma att förlängas. Skärpningen innebär inte en återgång till distansläge men ingen ska vistas på våra campus om det inte är absolut nödvändigt. Så är till exempel studier inte tillåtna vid biblioteken eller i andra byggnader på campus. Studenter och medarbetare ska arbeta hemifrån.

Höstterminen sträcker sig till och med den 31 januari, och som grund för dess genomförande ligger beslut av LiU:s centrala krisledning från den 20 november:

För att kunna planera verksamheten för vårterminen som startar den 1 februari 2021, finns ett beslut fattat för den inledande delen av terminen. Från och med februari kommer LiU:s verksamhet att planeras utifrån pandeminivåer: Beslut om aktivering av pandeminivå inför våren 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-12-02)

Information om genomförande av disputationer

Det finns också riktlinjer för disputationer under vårterminen 2021

Information till lärare angående tentor

Beslut

Beslut om temporära rutiner med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för genomförande av disputationer (2020-12-22)

Beslut om aktivering av pandeminivå inför våren 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-12-02)

Beslut om former för universitetets verksamhet och restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-11-20)

Beslut om temporärt skärpta restriktioner i verksamheten i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-11-02)

Kompletterande beslut om fortsatta restriktioner i verksamheten under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-09-29)

Beslut om inställande av utbyten vid Medicinska fakulteten vårterminen 2021 (2020-09-22)

Vägledning: Information om lämplig hantering vid uppgift om förekomst av smitta av covid-19 (2020-09-16)

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-29)

Beslut om temporära rutiner från 1 september 2020 för genomförande av disputationer med beaktande av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-15)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen (2020-06-16)

Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-04)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans (2020-05-12)

Beslut om inställda studentutbyten (utresande) under ht 2020 (2020-04-27)

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-04-22)

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-13