Göm menyn

LiU:s riktlinjer och beslut

(Granskad 2021-09-30)

Linköpings universitet följer de riktlinjer och restriktioner som gäller för att hejda smittspridning av covid-19. Rekommendationen till vissa statliga myndigheter och deras medarbetare att om möjligt arbeta hemifrån upphörde den 29 september 2021. En successiv återgång till arbetet sker under oktober månad i överenskommelse med närmaste chef.

För LiU:s studenter gäller lagd planering under höstterminen 2021 med successiv återgång till campusläge. Det är respektive kursledning som beslutar om denna återgång.

Se vad restriktionerna innebär på startsidan på coronawebben

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-01