Göm menyn

LiU:s riktlinjer och beslut

(Granskad 2021-04-23) Vid Linköpings universitet råder restriktioner i enlighet med de nationella restriktioner som gäller för att hejda smittspridning av covid-19. Restriktionerna gäller till och med 30 juni. Linköpings universitet befinner sig i pandeminivå 4 som innebär ”pågående pandemi med omfattande restriktioner och stor påverkan på LiU:s verksamhet”. Det innebär bland annat att vi inte ska vara på campus för arbete eller studier om det inte är absolut nödvändigt.

Se vad restriktionerna innebär på startsidan på coronawebben

Bild: Pandeminivå 4

Pandeminivåer

  • Pandeminivå 0: Ingen pågående pandemi. Vardag/normalläge.
  • Pandeminivå 1: Pågående pandemi i samverkansland. Inga restriktioner i Sverige och ingen eller mycket liten påverkan på LiU:s verksamhet.
  • Pandeminivå 2: Pågående pandemi med begränsade restriktioner och liten påverkan på LiU:s verksamhet.
  • Pandeminivå 3: Pågående pandemi med restriktioner och påverkan på LiU:s verksamhet.
  • Pandeminivå 4: Pågående pandemi med omfattande restriktioner och stor påverkan på LiU:s verksamhet.
  • Pandeminivå 5: Pågående pandemi med mycket omfattande restriktioner och mycket stor påverkan på LiU:s verksamhet. LiU:s verksamhet bedrivs i distansläge.
  • Pandeminivå 6: Pågående pandemi med extremt omfattande restriktioner och mycket stor påverkan på LiU:s verksamhet. LiU:s verksamhet bedrivs i distansläge.
  • Pandeminivå 7: Pågående pandemi med extrem samhällspåverkan. Nedstängningsläge där endast absolut nödvändig verksamhet bedrivs inom LiU.

Beslut om aktivering av pandeminivå inför våren 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-12-02)

 

 

Information om genomförande av disputationer

Det finns också riktlinjer för disputationer under vårterminen 2021

Information till lärare angående tentor

Beslut

Beslut om riktlinjer för prioritering av tillgång till lokaler med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2021-06-01)

Beslut om aktivering av pandeminivå inför hösten 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2021-06-01)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen vt21 (20210118)

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner vårterminen 2021 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (20210118)

Beslut om planeringsförutsättningar för hösten 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (210218)

Beslut om temporära rutiner med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för genomförande av disputationer (2020-12-22)

Beslut om aktivering av pandeminivå inför våren 2021 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-12-02)

Beslut om former för universitetets verksamhet och restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-11-20)

Beslut om temporärt skärpta restriktioner i verksamheten i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-11-02)

Kompletterande beslut om fortsatta restriktioner i verksamheten under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-09-29)

Beslut om inställande av utbyten vid Medicinska fakulteten vårterminen 2021 (2020-09-22)

Vägledning: Information om lämplig hantering vid uppgift om förekomst av smitta av covid-19 (2020-09-16)

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-29)

Beslut om temporära rutiner från 1 september 2020 för genomförande av disputationer med beaktande av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-15)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen (2020-06-16)

Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-04)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans (2020-05-12)

Beslut om inställda studentutbyten (utresande) under ht 2020 (2020-04-27)

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-04-22)

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-02