Göm menyn

LiU:s riktlinjer 

(2020-06-26) Informationen på den här sidan utgår från beslutet 2020-06-04 om hur verksamheten vid LiU kommer att genomföras under perioden från höstterminens start till 31 oktober under övergången från distansläge till campusförlagd verksamhet.
Läs nyhetsartikel om beslutet.

 

(Uppdaterade 2020-04-24 13:00)

Planeringsförutsättningar för kommande verksamhetsperiod

 • Rådande distansläge kvarstår fram till höstterminen 2020. Samtliga kurser och all examination genomförs på distans.
 • Verksamheten ska planera för övergång till reguljärt läge från och med höstterminens start men med beredskap att stanna kvar i eller återgå till distansläge.
 • Eventuellt beslut om att kvarstå i distansläge kommer att meddelas i anslutning till höstterminens start 2020.
 • Semesterplanering ska genomföras som beaktar att fler medarbetare än normalt kan komma att behöva vara i tjänst vid höstterminens start.

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av coronavirussjukdom covid-19 (pdf)

Arrangemang och sammankomster

 • Möten som behöver planeras med lång framförhållning (som ceremonier, mässor, event etc) ska genomföras på distans alternativt skjutas på framtiden eller ställas in.
 • Aktiviteter kopplade till terminsstart hösten 2020 (som mottagningsverksamhet, fadderverksamhet, kalasmottagning etc) kommer att planeras enligt särskild ordning.

Konsekvenser av distansläget under vårterminen 2020

 • Universitetets lokaler är tillgängliga för studenter under kontorstid kl. 7.45 – 17.00 vardagar men LiU-kort krävs för att komma in. OBS! Endast de medarbetare och studenter som oundvikligen måste vara på campus ska vistas i lokalerna och då följa rekommendationerna om social distansering (utglesning) och andra åtgärder för att minska risken för smittspridning.
 • Tillgängligheten i LiU:s lokaler begränsas under distansläget. Det innebär till exempel att vissa ytor, toaletter och kök stängs av helt eller delvis.
 • Biblioteket har begränsade öppettider men bibliotekets resurser nås digitalt.
 • Infocenters receptioner har öppet i enlighet med vad som anslås på LiU:s webbplats men kan också nås digitalt dagtid.
 • Examinationer görs på distans. Mer information på sidan om examination
 • Samtliga kurser under våren 2020 anpassas till distansläge.
 • Alla tjänsteresor ställs in tills vidare. De får senareläggas eller så går det kanske att hitta alternativa mötesformer.
 • Campusbussarna går men första turen på morgonen utgår. Dubbla avgångar ändras dessutom till enkel avgång.
 • De flesta restauranger håller stängt på våra campus.
 • Den centrala registraturen är bemannad vardagar och öppen för allmänheten enligt vad som anslås på LiU:s webbplats.

Användbara länkar för distansundervisning och digitala möten finns i vänsterspalten.

 

Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan komma att uppdateras.


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-26