Hide menu

LiU guidelines and decisions

(Edited 10 September 2021)

Linköpings universitet följer de nationella riktlinjer och restriktioner som gäller för att hejda smittspridning av covid-19. Det innebär att de rekommendationer till vissa statliga myndigheter och deras medarbetare att om möjligt arbeta hemifrån upphör den 29 september 2021 och en successiv återgång till arbetet påbörjas.

För LiU:s studenter gäller också en successiv återgång till campusläge. Det är respektive kursledning som beslutar om takten och omfattningen av denna återgång.

 

 


Page manager: corona@liu.se
Last updated: 2021-09-10