Göm menyn

Informationsmaterial

Inför höstterminen och den successiva återgången till campusförlagd verksamhet har alla ett ansvar att göra allt man kan för att underlätta den fysiska distanseringen. Nu finns olika typer av informationsmaterial att ladda ner eller beställa.

Centrala, gemensamma ytor kommer att märkas upp centralt, och lokala verksamheter kan beställa affischer, bordsryttare och klisterremsor till golvet via länken nedan. Där finns också en Word-fil som ni själva kan ladda ner och anpassa efter era behov.

Via LiU Tryck kan man beställa informationsmaterial för att tydligt informera studenter, medarbetare och besökare om gällande restriktioner i universitetets lokaler. Detta material bekostas av LiU centralt. Syftet är att tydligt visa på vikten av att hålla avstånd och att glesa ut mellan människor i möteslokaler och lunchrum samt markera avstånd i golvet vid kö.

Beställningarna koordineras i verksamheterna av institutionernas administrativa chefer samt fakulteternas kanslichefer. Detta görs för att få bättre överblick och minska risken för dubbelbeställningar.

 

Affischer och bordsryttare

Följande finns att beställa via beställningsformulär

  1. Affisch - i A3-format som på ett lättsamt och trevligt sätt påminner om att hålla avstånd.
  2. Bordsryttare - i samma format som de vi under våren ställt på våra bord på campus, men med uppdaterad information och som hänger ihop med affischerna.
  3. Golvmarkeringar – att fästa på golvet i lokaler där det finns risk för köbildning. Dessa ska användas restriktivt, max tre per markeringsställe.

Följande finns att ladda ned

  1. Wordmall - om er verksamhet behöver kompletterande eller anpassad information kan ni använda er av bifogad Wordmall i A4-format. Den kan ni enkelt skriva ut själva och sätta upp i till exempel mötesrum, personalytor eller salar. Genom att använda mallen skapar vi ett enhetligt intryck.

Folkhälsomyndighetens affisch (flera språk)

Affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra innehåller tips för att förhindra smittspridning och finns på flera språk. 

Skriv gärna ut och sätt upp på lämpliga ställen. 

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-26