Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för studenter

(Sidan uppdaterades 12 januari 2022)

Informationen på den här sidan uppdateras kontinuerligt utifrån nationella restriktioner.


För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om nya rekommendationer och allmänna råd som ska gälla från den 12 januari 2022.


Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU och listan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Vaccination

F: Jag tog min första vaccinspruta innan jag flyttade till Östergötland för att studera. Kan jag ta min andra spruta nu när jag är på plats här?

S: Ja, det kan du. Kontakta Region Östergötlands centrala telefonbokning för att boka tid för vaccination med dos 2.

Ha ditt vaccinkort eller annan motsvarande dokumentation från första vaccinationstillfället nära till hands. Det visar vilket vaccin du fått och när. Informationen finns också i journalen via nätet när du loggar in på 1177.se.


Examination

F: Hur blir det med tentor i januari?

S: Examinationer kommer att genomföras som tidigare planerat på plats för grupper upp till 150 studenter. 
Men håll dig uppdaterad, förändringar kan i vissa fall komma att behöva göras med kort varsel.

Du hittar all information om examination på sidan med tentamensinformation.


Studiemiljö

F: Vad gäller angående schemalagd undervisning i januari?

S: Undervisning på plats är fortsatt huvudregeln, men distansundervisning för grupper över 75 personer används för att glesa ut i lokalerna. Det innebär att undervisning för cirka 75 personer eller färre genomförs som planerat i schemalagda salar.

F: Digital undervisning fungerar bra för mig, jag skulle föredra det även efter pandemin. Kommer det vara en möjlighet?

S: LiU är ett campusuniversitet där större delen av undervisningen är på plats. Pandemin har samtidigt lärt oss mycket om de digitala fördelarna, som kan bli möjliga att dra nytta av framöver. Respektive kursledning kommer vara de som avgör hur undervisningen ser ut.

F: Har LiU några planer på att anordna inspelade föreläsningar av kurser och anordna virtuella lektioner?

S: LiU kommer fortsätta att vara ett campusuniversitet i grunden, även om vi har lärt oss att utnyttja digitala resurser på ett ökat sätt under pandemin. Grupprum håller på att utrustas för att underlätta digitala sammankomster.

F: Hur gör jag datorlabbar på distans?

S: Laborationer i datorsal kan genomföras via fjärranslutning till datorer i LiU:s datorsalar. 

F: Vad gäller för mig som gör VFU på medicinska fakulteten eller lärarutbildningen?

S: Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen.

F: Kan studenter och studentföreningar boka lokaler?

S: Bokning av lokaler för studentföreningar och sektioner är endast möjlig mån-fre kl 17-22 samt lör-sön kl 07-22. Begränsningen gäller i första hand mellan 12 januari-31 januari. För närvarande gäller att max 20 personer får vistas i en och samma lokal.

Möjligheten att boka öppna ytor är för närvarande stängd för sektioner och studentföreningar.

F: Finns det någon möjlighet att få extrastöd i form av föreläsningar och kontakter med lärare om man missat moment under pandemin och inte kunnat gå upp på tentor?

S: I första hand är det din lärare du ska kontakta för att se om det finns möjlighet till extra stöd.

F: Hur kommer Studenthälsans verksamhet se ut i vår?

S: Studenthälsans verksamhet kommer vid terminsstarten i huvudsak vara digital. Kurser och stödsamtal kommer i första hand att erbjudas via Zoom respektive Teams.

F: Kommer jag behöva vaccinationsintyg för att delta i fester på något av kårhusen?

S: Från och med 1 december måste du kunna visa ett giltigt vaccinationsintyg för att  delta på nattklubb och liknande arrangemang (t ex kravall eller konsert). Restaurangverksamhet omfattas i dagsläget inte, vilket innebär att intyg inte kommer kontrolleras i samband med pub, lunch, sittning eller motsvarande. Undantag är sittningar där man får stämpel till nattklubb redan vid sittningen. I dessa fall kommer intyg att kontrolleras vid sittningens start. Den som inte ska delta på nattklubb efteråt behöver då inte visa intyg/pass men ombeds lämna omedelbart efter sittningens slut.


Studiestöd

F: Hur blir det med mitt bidrag och lån från CSN om studierna påverkas av coronaviruset?

S: Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer CSN att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att LiU inte kunnat bedriva undervisning som en följd av smittspridning av coronavirus tar CSN hänsyn till detta, under förutsättning att du kan styrka det med någon form av dokumentation. 
LiU utfärdar endast intyg om en kurs har blivit inställd på grund av Covid-19.
I övriga fall kan du bifoga ordinarie registrerings- och resultatintyg från Ladok som dokumentation.

F: Vad händer om jag blir sjuk/influensaliknande symtom och/eller satt i karantän och t ex inte kan genomföra en tentamen?

Om du på grund av Folkhälsomyndighetens eller universitetets rekommendationer inte kan delta vid tentamen, kan CSN ta hänsyn till det när de senare bedömer dina studieresultat.

Under pågående pandemi är det extra viktigt att du som får CSN-bidrag och blir sjuk anmäler detta till Försäkringskassan. Dels ger det möjlighet att behålla bidrag och lån medan du är sjuk, dels kan man ta hänsyn till dokumenterad sjukdom om dina studieresultat skulle behöva prövas. 

Om du blir satt i karantän eftersom läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen, kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Exempelvis om en läkare beslutar att du under en tid inte får delta i din utbildning, att du ska hållas i karantän eller att du ska hållas isolerad.


Campus

F: Vilka öppettider gäller för LiU:s lokaler?

S: Här hittar du aktuella öppettider för LiU:s lokaler (rubrik Tillträde och öppettider till universitetets lokaler):

F: Är biblioteken på campus öppna?

S: Här hittar du information om bibliotekens öppettider och vilka lånetider som gäller.

F: Hur går Campusbussen i januari och hur kommer det att hållas avstånd under resorna?

S: Vad gäller beläggning av resenärer anpassas detta till rådande rekommendationer för inrikes trafik.

Var noga att aldrig resa om du har symtom, och håll avstånd till andra på hållplatserna och när du går av och på.

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

  • Svensklistan (Under din utlandsvistelse uppmanas du att registrera dig på svensklistan hos UD för att få uppdaterad information från ambassaden)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-17