Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för studenter

(Uppdaterad 2020-09-24)

Många studenter och anställda har frågor om coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU. Sidan uppdateras löpande. Håll dig uppdaterad, följ nyhetsbevakningen och ta för vana att besöka den här sidan regelbundet.

Examination

Du hittar all information om examination på sidan med tentamensinformation.


Studiestöd

F: Hur blir det med mitt bidrag och lån från CSN om studierna påverkas av coronaviruset?

S: Du kommer att få behålla ditt studiestöd innevarande termin även om dina studier skulle påverkas av coronaviruset. 


Studiemiljö

F: Kommer distansläget gälla för höstterminen 2020?

S: Under höstterminen återgår LiU successivt till campusförlagd verksamhet men med restriktioner. Det innebär bland annat prioriteringar kring vad som kan fortsätta göras digitalt eller i mer ordinarie former. Läs mer nedan.

F: Hur kommer det fungera med salsundervisningen på plats?

S: Vid all fysisk närvaro i LiU:s lokaler ska social/fysisk distansering tillämpas. Det innebär att lokalerna inte får utnyttjas mer än till hälften av ytan och att regeln om två meters avstånd mellan personerna i lokalen ska gälla. Inga grupper som omfattar fler personer än de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger får dessutom samlas (för närvarande 50 personer). 

Tillgången på lokaler som uppfyller dessa restriktioner är en begränsande faktor. Därför kommer all undervisning inte att kunna bedrivas på plats. 

Undervisning för nya studenter och studenter på längre fristående kurser med hög andel nya studenter prioriteras som campusförlagd.

Verksamhet som inte kan genomföras på distans eller digitalt, till exempel moment som utförs i laborationssalar eller datorsalar, ska också prioriteras att få göras på campus.

För studenter som inte är nya gäller att campusförlagd undervisning kommer att varvas med digitala inslag eller helt genomföras digitalt.

F: Vad gäller för mig som är i en riskgrupp eller bor med någon i en riskgrupp och därmed inte kan delta i undervisning med fysisk närvaro?

S: Kontakta din studievägledare för dialog. Vi försöker så långt som möjligt söka lösningar för varje enskild situation.

F: Kommer vi kunna genomföra planerade evenemang?

S: Inga grupper som omfattar fler personer än de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger får samlas (för närvarande 50 personer). Det innebär att möten, internat, konferenser, seminarier, mässor och andra event som samlar fler personer än så ska ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.

F: Hur länge kommer restriktionerna för höstterminen att gälla, det vill säga fysisk distansering och grupper om max 50 personer?

S: Meddelade restriktioner för höstterminens verksamhet gäller till och med 31 oktober, men kan komma att förlängas även under senare del av höstterminen.

F: Hur gör jag datorlabbar på distans?

S: Laborationer i datorsal kan genomföras via fjärranslutning till datorer i LiU:s datorsalar. 

F: Vad händer med min VFU/praktik?

S: Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. Detta innebär att sådana aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan.

F: Jag är orolig för att bli smittad på min VFU som sker på sjukhuset. Hur arbetar LiU för att jag inte ska bli utsatt för smitta?

S: Vårt arbete bygger på att vi har tillit till olika myndigheter och organisationer, men även till att LiU:s studenter, agerar ansvarsfullt. Att du till exempel är hemma om du är sjuk och att du följer råden om god handhygien.

LiU bevakar särskilt frågan kring studenter som vistas på till exempel sjukhuset. Än så länge finns ingen annan bedömning än att det går att vistas på de olika vårdinrättningarna på samma sätt som tidigare.

F: Jag skulle åka på utbytesstudier i höst, vad gäller där?

S: LiU har beslutat att ställa in alla studentutbyten för utresande studenter under höstterminen 2020.

F: Jag vill åka åka på utbytesstudier i vår, vad gäller där?

S: LiU har gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. Undantaget är utbyten inom Medicinska fakultetens VFU som är fortsatt inställd under vårterminen. Möjligheten att genomföra utlandsstudier- eller praktik gäller under förutsättning att Utrikesdepartementet inte avråder från resa till landet och att mottagande lärosäte eller organisation tar emot internationella studenter och att det följer landets inresebestämmelser.


Campus

F: Är det tillåtet att vara på campus trots att studenter och medarbetare uppmanas att studera och arbeta på distans?

S: Under höstterminen övergår LiU stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner för att hindra smittspridning.

För att komma in i byggnaderna krävs LiU-kort. Med LiU-kort är lokalerna tillgängliga kl 05.00-23.00 (Campus US kl 06.00-22.00. Campus Lidingö vardagar kl 06.00-23.00 och helger 08.00-18.00). Undantaget vissa entréer till bland annat bibliotek och Infocenter som har öppet under tider då besökare/allmänheten har tillträde.

(2020-09-08 10:00)

F: Är biblioteken på campus öppna?

S: Här hittar du information om bibliotekens öppettider och vilka lånetider som gäller.

F: Kommer Campusbussarna att fortsätta gå trots att studenter och medarbetare uppmanas att jobba hemifrån?

S: Campusbussarna är i trafik men kommer tillsvidare endast att fyllas till hälften för att skapa större avstånd ombord. Det kan vara klokt att känna till alternativa färdlösningar.


Smittspridning

F: Hur sköter ni städningen av till exempel toaletter?

S: Anpassade städinsatser görs efter behov. Redan i våras utökade lokalvården städningen av toaletter från en gång per dag till två gånger. Andra ytor som t ex dörrhandtag, hissknappar, trappräcken städas också oftare och mer noggrant. Det gäller även diskbänkar i studentkök och personalrum. Detta kommer vi att fortsätta med så länge det behövs eller till dess att andra direktiv kommer. (2020-09-01)

F: Jag förstår inte riktigt vilket avstånd som vi ska hålla till varandra. En svan, en cykel eller två meter från en sittplats mittpunkt till nästa sittplats mittpunkt. Vad gäller?

S: Vid närvaro i LiU:s lokaler ska fysisk distansering tillämpas. Vi har ett riktvärde att lokalerna inte ska utnyttjas mer än cirka 50 procent och att det vid placering av sittplatser ska vara minst en armlängds avstånd, om det går gärna ett avstånd på cirka två meter.
Också när vi träffas utanför lokalerna måste vi tillsammans tänka på avståndet av en svan eller cykel, dvs ca två meter, mellan oss.

(2020-08-20 12:00)

F: Jag har läst att tvål och handsprit är det bästa mot coronaviruset. Varför har LiU inte köpt in handsprit till alla toaletter?

S: LiU har sedan tidigare ett ställningstagande att inte köpa in handsprit vid epidemi eller pandemi, eftersom det inte är nödvändigt när det finns tillgång till tvål och vatten, vilket ger en bra effekt för att skydda sig själv mot smuts och mildra smittspridning. Handsprit kan medföra andra komplikationer hos den som använder för mycket handsprit. Dessutom ska vi säkra oss från risker att handspriten används till annat än den är tänkt att användas för.

F: Hur kan jag bidra till att minska smittspridningen?

S: Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvika att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk 

F: Vad har LiU sagt om att använda munskydd för att förhindra smittspridning?

S: Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten också vad gäller frågan om munskydd. Deras uppfattning är att det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt munskydd är mot smittspridning. Myndigheten säger också att ett felaktigt hanterat munskydd kan öka risken för smittspridning och leda till att personer med milda symtom ger sig ut i samhället.

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

Region Östergötland

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07