Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för studenter

(Uppdaterad 2020-04-02 15:40)

Många studenter och anställda har frågor om coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU. Sidan uppdateras löpande och kommer att fyllas på med fler frågeställningar. Håll dig uppdaterad, följ nyhetsbevakningen och ta för vana att besöka den här sidan regelbundet.

Examination på distans

F: Hur anmäler jag mig till tentan nu när det är på distans?
S: Du anmäler dig som vanligt i Studentportalen eller i LiU-appen. (2020-03-20 14:27)

F: Kan jag delta i en tenta även om jag inte har anmält mig?
S: I så fall måste du kontakta examinator senast två vardagar innan examinationstillfället. (2020-03-20 14:27)

F: Jag har glömt att anmäla mig till en digital tenta i WISEflow, kan jag efteranmäla mig?
S: För att kunna genomföra en digital tenta i WISEflow måste du vara anmäld senast sista anmälningsdagen. Det är för att nödvändiga förberedelser ska göras i WISEflow. Du kan därför inte efteranmäla dig till en digital tenta i WISEflow. (2020-03-24 11:05)

F: Hur och när kommer jag åt min tenta när den ska genomföras på distans?
S: Om din examinator inte meddelar annat så görs tentan tillgänglig i kursrummet i Lisam i samband med att ordinarie tentamenstid börjar. (2020-03-20 14:27)

F: Får jag göra tentan tillsammans med en kompis?
S: Nej, tentamen ska utföras enskilt, samarbete är inte tillåtet. Plagiatkontroll kommer att genomföras. (2020-03-20 14:27)

F: Vilka hjälpmedel får jag använda under tentan?
S: På grund av de förändrade omständigheterna är alla hjälpmedel tillåtna förutom att arbeta tillsammans med någon eller stämma av sina resultat med någon. (2020-03-20 14:27)

F: Hur gör jag med svar som till exempel formler eller figurer som jag inte kan lägga in i Lisam?
S: Om du behöver svara i form av matematiska eller kemiska formler, figurer eller annat som inte är text kan du fotografera eller skanna in materialet och lägga in det i kursrummet i Lisam. (2020-03-20 14:27) 

F: Kan jag få tag på en lärare om jag har frågor under tiden tentan pågår?
S: Ja, examinatorn eller jourhavande lärare ska vara tillgänglig på telefon, e-post eller chatt under hela tentamenstiden. (2020-03-20 14:27)

F: Var och hur lämnar jag in mina tentasvar?
S: Tentamenssvar lämnas in i kursrummet i Lisam. Om något oförutsett händer som gör att svaren inte kan lämnas in i Lisam ska de omgående skickas till examinator via e-post. (2020-03-20 14:27)

F: Kommer min tentamen att kunna genomföras och rättas anonymt?
S: Det kan inte garanteras att tentamen kan genomföras anonymt (2020-03-23 9:15)

F: Jag har rätt till förlängd skrivtid, hur fungerar det vid distanstentor?
S: Om du har förlängd skrivtid måste du kontakta examinatorn i förväg. (2020-03-20 14:27)

F: Hur länge kommer examinationer att behöva göras på distans (dvs salstentor och motsvarande)?
S: Distansläge för examinationer gäller under vårterminen, dock längst till 31 augusti. Vid frågor om en specifik examination, kontakta examinator. (2020-03-27 14:40)


Studiestöd

F: Hur blir det med mitt bidrag och lån från CSN om studierna påverkas av coronaviruset?

S: Du kommer att få behålla ditt studiestöd innevarande termin även om dina studier skulle påverkas av coronaviruset. (Källa: Presskonferens 20-03-17) (2020-03-17 12:13)


Studiemiljö

F: Min studentförening behöver hålla årsmöte men vår mötesbokning har avbokats. Vad gör vi nu?

S: För att minska antalet möten har alla mötesbokningar för studentföreningar bokats av. LiU vill dock underlätta för studentföreningar att hålla sina årsmöten och erbjuder därför en möteslösning för ett "halvdistansmöte". (2020-04-02 15:40)

F: Som student är jag försäkrad när jag befinner mig i universitetets lokaler. Gäller den försäkringen i mitt hem nu när det är ”distansläge”?

S: Nej då är det din egen hemförsäkring som gäller. För mer information, se Kammarkollegiets webbplats. (2020-04-01 15:37)

F: Hur länge gäller distansläget för undervisning och examinationer?

S: All undervisning för samtliga kurser under vårterminen 2020 anpassas till distansläge.

Examinationer kommer att göras på distans, till exempel genom hemtentamen. Detta gäller under vårterminen, dock längst till 31 augusti.

Vid frågor om en specifik kurs, kontakta kursansvarig.

Vid frågor om en specifik examination, kontakta examinator. (2020-03-27 14:40)

F: Hur gör jag datorlabbar på distans?

S: Laborationer i datorsal kan genomföras via fjärranslutning till datorer i LiU:s datorsalar. 

F: Vad händer med min VFU/praktik?

S: Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. Detta innebär att sådana aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan. (2020-03-18 14:26)

F: Hur ska jag som student agera när min studiekamrat kommer hem från en utbytesresa från ett smittdrabbat område?

S: LiU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att om din studentkollega är frisk ska hen studera som vanligt. Däremot förväntar vi oss att hen håller koll på sitt mående och stannar hemma om hen får symtom.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

F: Jag är orolig för att bli smittad på min VFU som sker på sjukhuset. Hur arbetar LiU för att jag inte ska bli utsatt för smitta?

S: Vårt arbete bygger på att vi har tillit till olika myndigheter och organisationer, men även till att LiU:s studenter, agerar ansvarsfullt. Att du till exempel är hemma om du är sjuk och att du följer råden om god handhygien.

LiU bevakar särskilt frågan kring studenter som vistas på till exempel sjukhuset. Än så länge finns ingen annan bedömning än att det går att vistas på de olika vårdinrättningarna på samma sätt som tidigare.

F: Vad händer med högskoleprovet?

S: Vårens högskoleprov är inställt enligt beslut av UHR, Universitets - och Högskolerådet (13 mars). Något högskoleprov kommer inte att ges våren 2020. Nästa provtillfälle är söndagen den 18 oktober. (2020-03-19 16:44)

F: Jag har anmält mig till en kurs på Studenthälsan, kommer den att ges?

S: Vårens kurser och workshops med fysiskt deltagande är inställda. I stället jobbar Studenthälsan med att kunna erbjuda en stor del av utbudet digitalt via Zoom. Kursutbudet uppdateras vartefter - håll utkik. (2020-03-19 17:28)


Resor

F: Vad ska jag, som kommer hem från en resa i ett område med pågående smittspridning av coronavirus, göra?

S: LiU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du inte har några symtom ska du studera/arbeta som vanligt. Om du uppmärksammar symtom ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan och stanna hemma. 

F: Vad är rekommendationen om jag har familjemedlemmar eller nära släkt som nyligen har rest inom eller ska resa till ett smittdrabbat område? 

S: Var uppmärksam på symtom som kan tyda på sjukdom. Om du inte har några symtom kan du delta i studierna som vanligt.  Om du har symtom, stanna hemma och sjukanmäl dig redan första dagen till Försäkringskassan.

För rådgivning, ta kontakt med sjukvården via telefonnr 1177.


Campus

F: Är restaurangerna öppna på campus? Finns det möjlighet att köpa mat eller fika?

S: Situationen kan förändras snabbt, men just nu är följande ställen öppna (2020-03-24 11:25):

Campus Valla: Pressbyrån, Falafelhuset

Campus US: Linds konditori, Pressbyrån, 7-Eleven

Campus Norrköping: Restaurangen på Visualiseringscenter C

F: Är det tillåtet att vara på campus trots att studenter och medarbetare uppmanas att studera och arbeta på distans?

S: Våra campus kommer även fortsättningsvis att vara tillgängliga, men från och med onsdag 18 mars kommer du behöva ha ditt LiU-kort med dig för att komma in i LiU:s lokaler. Undantagna är LiU:s bibliotek, där du kommer in utan LiU-kort. 

Även om lokalerna är öppna så uppmanar regeringen alla studenter att sitta hemma och plugga och begränsa sina sociala kontakter för att minska smittspridningen. (2020-03-17 17:53)

F: Kommer biblioteken på campus att vara öppna?

S: Fr o m 28 mars och tills vidare gäller begränsade öppettider på biblioteken, med anledning av risken för smittspridning.

  • Bibliotekslokalerna på Campus Norrköping och Campus US har öppet vardagar kl 12.00-15.00. Stängt på helgerna.
  • På Vallabiblioteket i Studenthuset är lånedisken bemannad vardagar kl 12.00-15.00. Bokmagasinet på plan 1 är fortsatt stängt för besökare. Litteratur därifrån beställs via katalogen och hämtas på plan 3.
  • Lånetid av kursreferens utökas från dagslån till tre dagar. Fredag återlämnas på måndag.
  • Fråga biblioteket (on-line chattstöd) öppet som vanligt 10.00-16.00.
  • E-post biblioteket@liu.se bevakas vardagar kl 8.00 – 17.00

Läs mer på bibliotekets hemsida (2020-03-26 16:30)

F: Jag har lånat böcker på biblioteket. Vad gäller kring återlämning?

S: Från och med tisdag 17 mars tar biblioteket bort nya förseningsavgifter för ej återlämnade böcker och skickar inte heller några nya fakturor. Det betyder att du som är sjuk, eller rädd att bli det, inte behöver komma till biblioteket om ditt enda ärende är att återlämna en bok. Gamla avgifter ligger kvar, men inga nya avgifter kommer till. För fjärrlån gäller särskilda regler. Om du kan ska du givetvis lämna tillbaka böcker du har lånat! (2020-03-17 14:39)

F: Kommer Campusbussarna att fortsätta gå trots att studenter och medarbetare uppmanas att jobba hemifrån?

S: Campusbussarna går som vanligt med undantag för den allra första avgången på dagen som ställs in. Dubbla avgångar ändras dessutom till enkel avgång.
(2020-03-18 11:08)


Smittspridning

F: Jag har hört att någon på LiU har testats positiv för covid-19. Stämmer det?

S: Du ska känna dig trygg med att universitetet aldrig lämnar ut känsliga personuppgifter. Det gäller också nu: om vi får kännedom om att en enskild individ är smittad i covid-19 kommer vi inte att gå ut med några sådana uppgifter. De som är sjuka ska tas omhand av sjukvården. Vi har alla ett ansvar i att minska risken för smittspridning. Alla som visar upp symptom som förkylning, hosta, feber och andra symptom i luftvägarna ska stanna hemma. Överväg också vilka sociala sammankomster du deltar i, Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet, inte minst i kontakt med äldre personer. 

F: Vad gäller om förskolan/skolan har stängt och jag måste vara hemma?

S: Om du inte kan arbeta på grund av att förskolan/skolan är stängd får du ansöka om föräldraledighet, semester alternativt tjänstledighet enligt gällande rutiner. Ha en dialog med din närmaste chef.

F: Jag testas för covid-19. Får jag lön under tiden som jag väntar på provsvar?
S: Anställda som testas för coronavirus/covid-19 ska stanna hemma tills dess att provsvaret kommit. Om du kan arbeta hemma går det bra att göra det. Stäm av med din närmaste chef. Enligt villkorsavtalet kan en smittbärare få lön om en läkare har beslutat att hen måste avstå från arbete eller genomgå en läkarundersökning. Då krävs ett intyg från läkare att du antas vara smittbärare eller är smittad av en allmänfarlig sjukdom utan att ha förlorat sin arbetsförmåga. Du kan också ha rätt att få resekostnadsersättning från Försäkringskassan. Till exempel om du ska transportera dig till och från vårdinrättning.

F: Varför sätter ni inte människor som just varit i riskområden i själv-karantän?

S: Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och därför är det en självklarhet att LiU följer dem. Vår viktigaste uppgift är att se till att verksamheten fungerar, att våra 32 000 studenter får sin utbildning och att våra anställda kan göra sitt jobb. LiU har ingen anledning att hitta på egna regler för att hantera situationen. Vår krisledningsorganisation följer situationen och kommer att gå ut med information om direktiven förändras. All info om detta och kontaktvägar om du har frågor om hanteringen i samband med pandemin covid-19 hittar du på http://insidan.liu.se/corona

F: Jag är mycket orolig för att bli smittad. Hur arbetar LiU med den oron som finns bland medarbetare och studenter?

S: LiU, som arbetsgivare och lärosäte, tar oron på allvar. Medarbetare pratar med sin närmaste chef och studenter kontaktar Infocenter. Information och kunskap är viktigt för att hantera en situation som coronaviruset. Läs gärna informationen som till exempel Folkhälsomyndigheten har. Se länk i högermenyn.

F: Jag har läst att tvål och handsprit är det bästa mot coronaviruset. Varför har LiU inte köpt in handsprit till alla toaletter?

S: LiU har sedan tidigare ett ställningstagande att inte köpa in handsprit vid epidemi eller pandemi, eftersom det inte är nödvändigt när det finns tillgång till tvål och vatten, vilket ger en bra effekt för att skydda sig själv mot smuts och mildra smittspridning. Handsprit kan medföra andra komplikationer hos den som använder för mycket handsprit. Dessutom ska vi säkra oss från risker att handspriten används till annat än den är tänkt att användas för.

F: Hur agerar LiU kring medarbetare och studenter som räknas som riskgrupper?

S: LiU följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och har därför valt att i dagsläget inte vidta några specifika åtgärder för personer som befinner sig i riskgrupper. Tänk på att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, alternativt med handsprit. Undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Ta kontakt med sjukvården via telefonnr 1177 för rådgivning vid oro.

F: Varför sätts inte personer i karantän i Sverige?

S: Att sätta en person i karantän innebär en kraftfull åtgärd som är noga reglerad i smittskyddslagen. Eftersom det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 numera är klassad som samhällsfarlig, kan smittskyddsläkaren i respektive sjukvårdsregion ta beslut om karantän för friska personer. Det kan handla om att placera personerna i en viss byggnad som kan vara i hemmet, en avgränsad del av en byggnad eller ett område. Om en mindre ingripande åtgärd kan få samma effekt ska den väljas istället. En sådan åtgärd kan till exempel vara beslut om förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Källa: Folkhälsomyndigheten

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala arbetsgrupp, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar om coronaviruset.

 

Beslut

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-02