Göm menyn

Coronavirus - frågor och svar för studenter

(Uppdaterad 2020-08-11 10:00)

Många studenter och anställda har frågor om coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som är kopplade till LiU. Sidan uppdateras löpande. Håll dig uppdaterad, följ nyhetsbevakningen och ta för vana att besöka den här sidan regelbundet.

Mottagning

Information om höstens studentmottagning/nolle-p hittar du i vägledningen nedan. (2020-07-21 14:30)


Examination

Du hittar all information om examination på sidan med tentamensinformation. (2020-04-30 11:00)


Studiestöd

F: Hur blir det med mitt bidrag och lån från CSN om studierna påverkas av coronaviruset?

S: Du kommer att få behålla ditt studiestöd innevarande termin även om dina studier skulle påverkas av coronaviruset. 


Studiemiljö

F: Kommer distansläget gälla för höstterminen 2020?

S: LiU övergår från höstterminens start stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner. Det innebär bland annat prioriteringar kring vad som kan fortsätta göras digitalt eller i mer ordinarie former. Läs mer nedan.

F: Distansläget fortgår ända till starten på höstterminen, innebär det att mottagningen/nolle-p blir inställd?

S: Målet med mottagningen är att nyantagna studenter ska känna sig välkomna, få möjlighet att bygga upp ett socialt nätverk och komma snabbt in i studierna. Det är lika viktigt i år, så studentmottagningen kommer att genomföras i höst också. Skillnaden jämfört med tidigare år är att den blir mer digital än vanligt. Vid alla fysiska sammankomster ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas. För fler riktlinjer, se rubriken ”Mottagning” ovan. (2020-07-21 14:35)

F: Hur kommer det fungera med salsundervisningen på plats i höst?

S: Vid all fysisk närvaro i LiU:s lokaler ska social/fysisk distansering tillämpas. Det innebär att lokalerna inte får utnyttjas mer än till hälften av ytan och att regeln om två meters avstånd mellan personerna i lokalen ska gälla. Inga grupper som omfattar fler personer än de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger får dessutom samlas (för närvarande 50 personer). 

Tillgången på lokaler som uppfyller dessa restriktioner är en begränsande faktor. Därför kommer all undervisning inte att kunna bedrivas på plats. 

Undervisning för nya studenter och studenter på längre fristående kurser med hög andel nya studenter prioriteras som campusförlagd.

Verksamhet som inte kan genomföras på distans eller digitalt, till exempel moment som utförs i laborationssalar eller datorsalar, ska också prioriteras att få göras på campus.

För studenter som inte är nya vid höstterminens start gäller att campusförlagd undervisning kommer att varvas med digitala inslag eller helt genomföras digitalt. (2020-06-05 14:00)

F: Vad gäller för mig som är i en riskgrupp eller bor med någon i en riskgrupp och därmed inte kan delta i undervisning med fysisk närvaro?

S: Kontakta din studievägledare för dialog. Vi försöker så långt som möjligt söka lösningar för varje enskild situation. (2020-08-06 15:00)

F: Kommer vi kunna genomföra planerade evenemang i höst?

S: Inga grupper som omfattar fler personer än de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger får samlas (för närvarande 50 personer). Det innebär att möten, internat, konferenser, seminarier, mässor och andra event som samlar fler personer än så ska ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. (2020-06-05 14:00)

F: Hur länge kommer restriktionerna för höstterminen att gälla, det vill säga fysisk distansering och grupper om max 50 personer?

S: Meddelade restriktioner för höstterminens verksamhet gäller till och med 31 oktober, men kan komma att förlängas även under senare del av höstterminen. (2020-08-04 08:45)

F: Hur minskar man risken för smittspridning genom att stänga fler toaletter på campus?

S: LiU har inte fått beställda leveranser av toalettpapper, handtvål och andra hygienartiklar. Det innebär att vi inte kan hålla samma antal toaletter öppna eftersom det till exempel kan saknas handtvål. (2020-04-24 15:12)

F: Olycksfallsförsäkring för studenter gäller vanligtvis bara under skoltid, det vill säga i universitetets lokaler, och resan till och från skolan. Är studenter oförsäkrade nu?

S: I samband med övergången till distansstudier har personskadeförsäkringar som gäller för studenter i högskolan utökats. Från den 18 mars 2020 gäller även försäkring om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras. Överenskommelsen gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning i universitet och högskolor ska bedrivas på distans.(2020-04-17 15:00)

F: Hur gör jag datorlabbar på distans?

S: Laborationer i datorsal kan genomföras via fjärranslutning till datorer i LiU:s datorsalar. 

F: Vad händer med min VFU/praktik?

S: Studenter som befinner sig på externt förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. Detta innebär att sådana aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan. (2020-03-18 14:26)

F: Jag är orolig för att bli smittad på min VFU som sker på sjukhuset. Hur arbetar LiU för att jag inte ska bli utsatt för smitta?

S: Vårt arbete bygger på att vi har tillit till olika myndigheter och organisationer, men även till att LiU:s studenter, agerar ansvarsfullt. Att du till exempel är hemma om du är sjuk och att du följer råden om god handhygien.

LiU bevakar särskilt frågan kring studenter som vistas på till exempel sjukhuset. Än så länge finns ingen annan bedömning än att det går att vistas på de olika vårdinrättningarna på samma sätt som tidigare.

F: Jag skulle åka på utbytesstudier i höst, vad gäller där?

S: LiU har beslutat att ställa in alla studentutbyten för utresande studenter under höstterminen 2020. (2020-06-04 15:00)


Campus

F: Är restaurangerna öppna på campus? Finns det möjlighet att köpa mat eller fika?

S: Under sommaren är det begränsade öppettider.

Campus Valla: Falafelhuset, Pressbyrån

Campus US: Linds konditori, Pressbyrån, 7-Eleven

(2020-08-03 11:30)

F: Är det tillåtet att vara på campus trots att studenter och medarbetare uppmanas att studera och arbeta på distans?

S: Alla studenter och medarbetare uppmanas att studera och arbeta på distans. Från höstterminens start övergår LiU stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner för att hindra smittspridning.
Måste du ta dig in i LiU:s lokaler är de tillgängliga för studenter och medarbetare som har LiU-kort. Lokalerna är tillgängliga kl 05.00-23.00 (Campus US kl 06.00-22.00).

(2020-08-11 10:00)

F: Är biblioteken på campus öppna?

S: Här hittar du information om bibliotekens öppettider i sommar och vilka lånetider som gäller. (2020-06-03 15:00)

F: Kommer Campusbussarna att fortsätta gå trots att studenter och medarbetare uppmanas att jobba hemifrån?

S: Campusbussarna har sommaruppehåll och är åter i trafik från och med 17 augusti 2020. (2020-07-21 14:45)


Smittspridning

F: Jag har läst att tvål och handsprit är det bästa mot coronaviruset. Varför har LiU inte köpt in handsprit till alla toaletter?

S: LiU har sedan tidigare ett ställningstagande att inte köpa in handsprit vid epidemi eller pandemi, eftersom det inte är nödvändigt när det finns tillgång till tvål och vatten, vilket ger en bra effekt för att skydda sig själv mot smuts och mildra smittspridning. Handsprit kan medföra andra komplikationer hos den som använder för mycket handsprit. Dessutom ska vi säkra oss från risker att handspriten används till annat än den är tänkt att användas för.

F: Hur kan jag bidra till att minska smittspridningen?

S: Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvika att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk 

F: Vad har LiU sagt om att använda munskydd för att förhindra smittspridning?

S: Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten också vad gäller frågan om munskydd. Deras uppfattning är att det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt munskydd är mot smittspridning. Myndigheten säger också att ett felaktigt hanterat munskydd kan öka risken för smittspridning och leda till att personer med milda symtom ger sig ut i samhället.

(2020-08-06 15:00)

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Gällande beslut

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-29)

Beslut om temporära rutiner från 1 september 2020 för genomförande av disputationer med beaktande av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-15)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen (2020-06-16)

Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-04)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans (2020-05-12)

Beslut om inställda studentutbyten (utresande) under ht 2020 (2020-04-27)

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-04-22)

 

Tidigare Beslut

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-11