Göm menyn

Bild: Uppmaning att sitta få och luftigt

LiU återgår gradvis till campus i höst

(Uppdaterad 2020-05-29 15:53)

Linköpings universitet kommer successivt att återgå till campusförlagd verksamhet under höstterminen. Regeringen har gett besked om att universitet och högskolor kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet och de tidigare rekommendationerna om distansläge upphävs den 15 juni.

Men allt blir inte som vanligt direkt. De föreskrifter och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten gäller även för hösten, vilket ställer krav på utglesning och att grupper inte får vara för stora. Viss undervisning kan behöva ges digitalt för att minska smittspridningen.

Mer information om höstterminens genomförande kommer inom kort.

Det rådande distansläget kommer att fortsätta vid Linköpings universitet under vårterminen. Det innebär att undervisning, studier och examination fortsatt bedrivs på distans och att medarbetare fortsatt arbetar hemifrån så långt det är möjligt. ​

 

Håll ut, håll avstånd och ta ansvar

(Uppdaterad 2020-04-24 15:30) Ovisshet, isolering och oro. Distansläget på LiU kommer att fortsätta terminen ut och det gäller för oss alla att hålla ut, hålla avstånd och ta ansvar – för vår egen och för andras skull.
Så länge distansläget pågår: stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik större sociala sammanhang.

Krisledningen på LiU uppmanar alla anställda och studenter att

  • Inte komma till campus om det inte är nödvändigt
  • Genomföra arbete, undervisning och möten digitalt, så långt möjligt
  • Undvika att samlas många i lokalerna

 


 

"Distansläge är vår vardag". Kent Waltersson, universitetsdirektör och Helen Dannetun, rektor.

Nyhetsuppdateringar

Bild: Digital tenta. Foto: Charlotte Perhammar

Så blir restriktionerna i höst

Linköpings universitet övergår från höstterminens start stegvis till campusförlagd verksamhet men med restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. Det innebär bland annat prioriteringar kring vad som kan fortsätta göras digitalt eller i mer ordinarie former.

Fyra studenter som går i en korridor i C-huset.

Välkommen tillbaka till campus i höst!

Linköpings universitet öppnar successivt i höst. Regeringen gav beskedet att universitet och högskolor kommer att gå tillbaka till ordinarie verksamhet i höst vid en presskonferens under fredagseftermiddagen.

Person som sitter med en laptop, ryggen mot kameran.

Nya riktlinjer för examination på distans

LiU ändrar nu riktlinjerna för salstentamen som görs om till examination på distans. Senast fem arbetsdagar innan tentamen ska examinator ha meddelat vilka hjälpmedel som får användas. Enligt de nya riktlinjerna är det inte möjligt att efteranmäla sig till tentamen.

Bild:Laptop med Ladok

Personnummer till Ladok

Vid omställningen av examinationsformer till distans på grund av Covid-19, används i större utsträckning Lisam för inlämning av examinationsuppgifter. Tidigare har inte personnummer kunnat föras över till Ladok men det har nu ändrats. Genom att personnumret visas ökar säkerheten för att rätt student får rätt omdöme.

Bild: Sofie Abrahamsson jobbar hemma

God stämning hos IKOS

När distansläget beslutades fick troligen alla både tankar och känslor av olika slag. Men LiU-tåget fortsatte att tuffa på framåt. Sofie Abrahamsson är en av dem som stöttat medarbetare för att hitta in på rätt spår i det nya arbetssättet.

Bild: Nedzad Mesic

Nya rutiner från lärdomar

Med gott mod, mycket kaffe och en stor portion arbetsglädje hittade Nedzad Mesic på IBL nya lösningar på de sedan tidigare inarbetade arbetssätten.

Bild: Toapappersrulle. Foto: Charlotte Perhammar

Nöden har ingen lag

När vården prioriteras, varor fastnar i hamnen, samtidigt som kraven på extra noggrann hygien ökar och fler letar sig tillbaka till campus – då blir det brist på hygienartiklar och toapapper och toaletter måste stängas.

Bild: Lasse Alfredsson, ISY. Foto: Thor Balkhed

Lasses lysande distansundervisning

När coronaviruset slog till så hade Lasse Alfredsson vid ISY det mesta förberett för distansundervisning. Med hjälp av en egenkonstruerad lightboard och videoinspelningar ser han till att studenterna kan ta del av undervisningen, trots att de inte träffas rent fysiskt.

Studenter har picknick i solnedgången.

Studentutbyten ställs in

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor sträcker sig fram till 15 juni. Vad som händer därefter är ovisst. LiU har därför beslutat att ställa in alla studentutbyten för utresande studenter under höstterminen 2020.

Bild: Studentkök i Studenthuset

Ytterligare begränsningar på campus

I ett mejl till LiU:s studenter skriver Krisledningen att det finns signaler som tyder på att allt fler studenter nu återvänder till campus och bryter den sociala distanseringen. Därför genomförs ytterligare skärpningar vad gäller öppettider och tillgänglighet.


Bakgrund

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv. Idag finns allmän smittspridning över hela världen vilket gjort att många samhällsfunktioner har påverkats och att många länder tagit beslut om omfattande åtgärder som stängda gränser och hög grad av social distansering för att minska smittspridningen.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som utger rekommendationer och regeringen som beslutar om åtgärder för att minska smittspridningen. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut.

Linköpings universitet har en central krisledningsorganisation som är aktiv sedan den 10 mars 2020. Krisledningen hanterar och beslutar i frågor om hur coronapandemin påverkar verksamheten och har våra medarbetares och studenters säkerhet som högsta prioritet. Krisledningen syftar också till att säkerställa universitetets olika verksamheter på kort och lång sikt.

 

kontakt & frågor

Studenter hänvisas till Infocenter.

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.

Du kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala arbetsgrupp, joakim.nejdeby@liu.se
 

Frågor och svar för studenter.

Frågor och svar för anställda.

 

 

Gällande beslut

Successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-06-04)

Beslut om riktlinjer och rutiner för de salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till examination på distans (2020-05-12)

Beslut om inställda studentutbyten (utresande) under ht 2020 (2020-04-27)

Beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-04-22)

 

Tidigare Beslut

Beslut: Rutiner för genomförande av disputationer med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-24)

Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge (2020-03-20)

Beslut: Riktlinjer och rutiner för de salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via Lisam (2020-03-20)

Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m (2020-03-19)

Beslut om temporär total omställning till distansläge med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 (2020-03-17)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-16)

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (2020-03-12)

 

Aktuella länkar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

Arbetsgivarverket

Utrikesdepartementet (UD)

WHO

 


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04