Göm menyn

LiU skärper restriktionerna för att minska risken för smittspridning

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd för Östergötland har Linköpings universitet vidtagit ett antal åtgärder, för att minska antalet fysiska möten på campus.

Utöver att LiU följer de skärpta allmänna råden som gäller med omedelbar verkan och fram till och med den 22 november (med möjlighet att förlängas) ska studenter studera hemifrån och medarbetare arbeta hemifrån, efter samråd med närmaste chef.

Vidare kommer det att vara begränsad tillgänglighet till universitetets lokaler och undervisningen kommer att i ökad omfattning ske i digital form.
- Vi vidtar en rad åtgärder. Våra bibliotek kommer att hållas öppna under begränsade former och tider liksom våra informationscenter. I övrigt blir det begränsad verksamhet på våra campus. Vi uppmanar våra studenter att inte besöka campus annat än för schemalagda moment, säger Joakim Nejdeby som är stabschef i krisledningsgruppen.

En fråga som flera studenter redan ställt är om inplanerade tentor kommer att genomföras. Svaret är att de säkerhetsbestämmelser och restriktioner som redan beslutats för tentamen på campus bedöms räcka till för att fylla de krav som Folkhälsomyndigheten ställer, bland annat vad gäller inslussning till och antalet personer i lokalerna. Detta är avstämt med regionens smittskyddsenhet.

- I övrigt uppmanar vi samtliga studenter och medarbetare att fortsätta följa de restriktioner som myndigheterna anger. Det gäller kanske framför allt att undvika fysisk kontakt med personer som man inte vanligtvis umgås med och att avstå från att delta i sociala sammankomster som fester, säger Joakim Nejdeby.

I enlighet med de nya rekommendationerna ställs också icke nödvändiga fysiska möten och tjänsteresor in tills vidare.

 


2020-11-03
Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-03