Göm menyn

Återgång till campus enligt plan – men kan gå långsammare

Bilder på Joakim Nejdeby och Campus Valla.(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

Snart är det terminsstart och då brukar campusen myllra av studenter. I år blir det annorlunda. Men för förstaårsstudenterna räknar ledningen med att fortsätta enligt tidigare beslut.
- Vi har tidigare talat om en successiv återgång från distansläget. Nu ser det ut som att det kommer att gå lite långsammare än vi trodde i början av juni, säger Joakim Nejdeby, stabschef för universitetets krisledningsgrupp.
Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar fortsatt hemarbete under hösten. Detta eftersom arbetsplatsen och pendlingen till jobbet kan vara källor för smittspridning. När statsepidemiolog Anders Tegnell utvecklade rekommendationen under presskonferensen den 30 juli nämnde han högre utbildning. Beslutet att inte kräva distansundervisning kvarstår.
- Linköpings universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har analyserat de nya beskeden från FHM och i stort följer vi dem enligt vårt tidigare beslut den 4 juni. Vi glesar ut användningen av våra lokaler till 50 procent, och vi prioriterar fysisk närvaro för de medarbetare som behövs för genomförande av undervisning som sker i våra lokaler.
Vad betyder det i praktiken?
- Detta kan innebära att lärare som behöver vara på plats går till jobbet för att undervisa, och sedan arbetar på distans hemifrån. Detsamma gäller för till exempel vissa experiment och laborationer där man måste vara på plats och övervaka processen.
Och för studenterna?
- Förstaårsstudenterna prioriteras för undervisning på plats och övriga studenter kan räkna med digitalundervisning där det är möjligt.
De medarbetare som befinner sig i fortsatt distansläge ska också ges möjlighet att växelvis arbeta på sin arbetsplats.
- Det följer också rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Med en växelvis närvaro kan man ha en fortsatt god kontakt med kollegor och studenter. Detta sker förstås i samråd med närmaste chef.
En stor förändring är den stora studentmottagningen, Kalasmottagningen. Den brukar samla tusentals studenter. I år arrangeras mottagningen i en digital form.
Vid en normal terminsstart sjuder campusen av liv och rörelse — och stor trängsel. De äldre studenterna ordnar aktiviteter för nykomlingarna.
Hur ska det här gå till i år?
- Före sommaren infördes ett antal rekommendationer som kraftigt begränsar antalet aktiviteter, storlek på grupper och så vidare. Vi bedömer att vi kan fortsätta enligt plan. Före terminsstart blir det viktigt att vi går ut och påminner både arrangörer och deltagare om vikten av att följa egna riktlinjer och de allmänna råden. Vi tror att studenterna klarar det, säger Jonas Blom, studentsocial kontaktperson och samordnare på Studenthälsan.
ULRIK SVEDIN


2020-08-03
Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-24