Göm menyn

Utökad städning mot coronasmitta

Som en förebyggande åtgärd mot coronvirus utökar Lokalvården sina insatser när det gäller städning av toaletter och andra ytor där smittspridning generellt är som störst.

Bild: Handfat som städas. Foto: Magnus JohanssonFrån och med nu städas samtliga toaletter på Linköpings universitet två gånger om dagen. Vissa toaletter, i byggnader med stor genomströmning, städades redan tidigare två gånger per dag. Nu städas alltså alla toaletter två gånger.

Utöver detta städas så kallade ”tagytor”, till exempel dörrhandtag, hissknappar, trappräcken och strömbrytare, oftare och mer noggrant. Det gäller även diskbänkar i studentkök och personalrum, ytor där man vet att risken för smittspridning är stor.

LiU:s lokalvårdare använder alltid handskar vid städning av toaletter. Nu avgör lokalvårdarna själva om handskar krävs vid städning av andra ytor också.

Den utökade städningen är anpassad efter och utgår från att alla följer rekommendationerna om att tvätta händerna noga med tvål och vatten. Lokalvården kan också se en ökad användning av pappershanddukar, vilket tyder på att människor faktiskt gör det.

Åtgärderna är förebyggande i arbetet med att minska risken för smittspridning. De kommer att fortsätta så länge det behövs eller till dess man får andra direktiv.

 


Elisabet Wahrby 2020-03-11
Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-12