Göm menyn

Arbeta på distans - tips och råd till medarbetare

Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö även vid distansarbete. Du och din närmaste chef bör ha en dialog om hur din arbetsmiljö ser ut och fungerar hemma. Vi befinner oss i en extraordinär situation så vi måste hjälpas åt så gott vi kan.

Den här sidan tar upp sådant som kan vara bra att tänka på när du arbetar på distans:

Generella rekommendationer

 • Följ uppdateringar från LiU på LiU:s sida om coronavirus och FAQ.
 • Tänk igenom din arbetssituation och vilka arbetsuppgifter du har framöver. Vad har du för möjligheter att arbeta hemifrån, hur ser din arbetsplats hemma ut, vilken arbetsutrustning har du tillgång till. Rapportera arbetsmiljörisker till din chef. Om problem uppstår - lyft dem direkt.
 • Du som arbetar från din ordinarie arbetsplats - ta för vana att ta med dig din bärbara dator hem efter arbetsdagens slut.
 • Tänk på vilket material du tar med dig hem. Vi hanterar allmänna handlingar. Alla arbetsuppgifter är inte lämpliga att arbeta med hemma.
 • Om du inte har förutsättningar att arbeta hemifrån kan du arbeta från din ordinarie arbetsplats. Ha en dialog med din närmaste chef. 
 • Meddela din närmaste chef och rapportera, enligt de vanliga rutinerna, om du är sjuk, VAB:ar eller är frånvarande av annan anledning.
 • Om du vill komma åt filer på fillagret behöver du ansluta dig till VPN-klienten. Du kommer åt många funktioner utan att vara ansluten till VPN.
 • Tänk på att spara dokument på Onedrive, som inte kräver VPN. Instruktioner för Onedrive finns här
 • Du behöver vara ansluten med VPN regelbundet för att hålla licenser för Windows och Microsoft Office aktiva och för att få vissa uppdateringar.

​Struktur i vardagen - skapa rutiner

 • Försök att få arbetsdagen hemma att så långt som möjligt likna den du har på jobbet. Genom att försöka ha kvar rutiner, eller skapa nya som passar situationen, signalerar de ett lugn och trygghet till kroppen.
 • Ha tydliga arbetstider, bestäm när du ska jobba och när du är ledig. Stäng av datorn när arbetsdagen är slut.
 • Ta regelbundna pauser och en ordentlig lunchrast.
 • Se till att röra på dig, få frisk luft och dagsljus varje dag – t ex ta en lunchpromenad eller ”gå till jobbet” på morgonen och ”gå hem från jobbet” vid arbetsdagens slut.

Ergonomi - variera arbetsställning och belastning

Kommunikation - håll kontakten med chef och kollegor

 • Sociala interaktioner, informella kontakter och idéutbyte är något som inte kommer lika naturligt vid hemarbete.
 • Håll kontakten med chefen och kollegorna via telefon eller digitala kanaler.
 • Boka in digitala fikapauser (på Teams eller Zoom) eller ring varandra lite extra om så bara för att prata ett tag.
 • Har du ingen att bolla med när du är själv? Ring en kollega för att prata lite och lösa det där problemet du kört fast med.
 • När du har ett möte som inte kräver en dator och delning/visning av skärm – ta istället, om möjligt, ett promenadmöte. Frisk luft, rörelse och att ses påverkar oss positivt.

Om du känner oro - stöd finns

 • Om du mår dåligt och behöver stöd - hjälp din chef genom att prata med hen. Berätta om ditt mående. 
 • Känner du oro över din arbetssituation, eller har andra arbetsrelaterade besvär, kan företagshälsovården vara ett stöd. Företagshälsovården har möjlighet att erbjuda samtalsstöd digitalt, men kan även ta emot besök. Kontakta din närmaste chef eller HR-partner för kontakt med företagshälsovården. Om du inte kan vända dig till arbetsgivaren i första skedet, har du möjlighet till ett anonymt besök per år, utan godkännande av chefen.​
 • Företagshälsovården erbjuder genom Alna (som ägs av Feelgood) en jourlinje för stöd kring skadligt bruk (alkohol, läkemedel, spel och droger). Jourlinjen är öppen vardagar kl 8-17 fram till den 31 december 2020. Alla medarbetare ges möjlighet att obegränsat, anonymt och kostnadsfritt kontakta Alna för råd och stöd i hur att hantera sin situation eller konsumtion eller oro för en kollega. Telefonnummer till Alna är 0771-57 58 10. Som arbetsgivare uppmuntrar vi medarbetare att söka stöd och även ta hjälp av sin närmaste chef eller HR-partner.

 • Upplever du hälsorelaterade besvär, som inte har koppling till ditt arbete, ska du alltid kontakta hälso- och sjukvården, via telefon 1177, eller din husläkare.
 • Känner du dig orolig? Om du har möjlighet - var inte ensam med dina tankar utan umgås med andra som du känner dig trygg med. Försök att hitta en balans mellan att faktiskt acceptera din oro, som är en naturlig reaktion/känsla, och att prata om den.  
 • Begränsa din konsumtion av nyheter och håll dig till tillförlitliga källor.
 • Och kom ihåg – det här coronaläget/distansläget kommer att gå över!

Försäkring

Alla anställda omfattas av avtalet om ersättning vid personskada. Avtalet fungerar som en försäkring och ger ersättning vid arbetsskada. Den gäller även vid distansarbete - förutsatt att din chef och du är överens om att arbetet utförs i hemmet.

Du har ansvar för att teckna en hemförsäkring, som ger ersättning vid t ex brand eller inbrott.

Onlinemöten eller telefonmöten

​Undervisning och examination

Fundera över hur just din undervisning och ditt material vid behov skulle kunna fungera i en digital undervisningssituation. Didacticum har publicerat information om hur du rent praktiskt kan hantera olika typer av undervisningsmoment digitalt och IT-avdelningen tillhandahåller guider och information om IT-resurser:

Rekommendationen är att i första hand digitalisera material (spela in ljud till PowerPoint t.ex.) och distribuera i Lisam, i andra hand distribuera live genom Zoom eller Microsoft Teams.

Verktyg för att arbeta och träffas på distans

vi hjälper dig! vi utbildar dig! 

Välkommen på drop-in med IT-utbildarna och Didacticums pedagoger. Då får du hjälp med frågor rörande samarbete och utbildning online. De svarar på frågor av både teknisk och pedagogisk karaktär.

MYCKET STILLASITTANDE NÄR DU JOBBAR HEMIFRÅN?

Tips för att stärka din hälsa! Installera pausprogrammet Pausit i din dator. Programmet påminner dig om att ta korta rörelsepauser då och då. Du bestämmer själv vilka övningar du vill göra, när och hur ofta. 


Läs mer om hur vi lyckas med distansarbete


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-02