Göm menyn

Arbeta på distans - tips och råd till medarbetare

Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö även vid distansarbete. Du och din närmaste chef bör ha en dialog om hur din arbetsmiljö ser ut och fungerar hemma. Vi befinner oss i en extraordinär situation så vi måste hjälpas åt så gott vi kan.

Didacticum - IT undervisarDigital utbildning om att arbeta bättre hemifrån

Den här digitala utbildningen är framtagen av Feelgood, LiU:s företagshälsovård, och tar upp vikten av goda vanor och rutiner vid hemarbete. Du får information, konkreta råd och tips om hur du med enkla medel skapar en fungerande arbetsplats hemma för att må bra.

Utbildningen går att genomföra på dator, mobil eller läsplatta och tar cirka 25 minuter att genomföra. Den består av texter och videor med ergonomer från Feelgood.


Den här sidan tar upp sådant som kan vara bra att tänka på när du arbetar på distans:

Generella rekommendationer

 • Följ uppdateringar från LiU på LiU:s sida om coronavirus och FAQ.
 • Tänk igenom din arbetssituation och vilka arbetsuppgifter du har framöver. Vad har du för möjligheter att arbeta hemifrån, hur ser din arbetsplats hemma ut, vilken arbetsutrustning har du tillgång till. Rapportera arbetsmiljörisker till din chef. Om problem uppstår - lyft dem direkt.
 • Du som arbetar från din ordinarie arbetsplats - ta för vana att ta med dig din bärbara dator hem efter arbetsdagens slut.
 • Tänk på vilket material du tar med dig hem. Vi hanterar allmänna handlingar. Alla arbetsuppgifter är inte lämpliga att arbeta med hemma.
 • Om du inte har förutsättningar att arbeta hemifrån kan du arbeta från din ordinarie arbetsplats. Ha en dialog med din närmaste chef. 
 • Meddela din närmaste chef och rapportera, enligt de vanliga rutinerna, om du är sjuk, VAB:ar eller är frånvarande av annan anledning.
 • Om du vill komma åt filer på fillagret behöver du ansluta dig till VPN-klienten. Du kommer åt många funktioner utan att vara ansluten till VPN.
 • Tänk på att spara dokument på Onedrive, som inte kräver VPN. Instruktioner för Onedrive finns här
 • Du behöver vara ansluten med VPN regelbundet för att hålla licenser för Windows och Microsoft Office aktiva och för att få vissa uppdateringar.

​Struktur i vardagen - skapa rutiner

 • Försök att få arbetsdagen hemma att så långt som möjligt likna den du har på jobbet. Genom att försöka ha kvar rutiner, eller skapa nya som passar situationen, signalerar de ett lugn och trygghet till kroppen.
 • Ha tydliga arbetstider, bestäm när du ska jobba och när du är ledig. Stäng av datorn när arbetsdagen är slut.
 • Ta regelbundna pauser och en ordentlig lunchrast.
 • Se till att röra på dig, få frisk luft och dagsljus varje dag – t ex ta en lunchpromenad eller ”gå till jobbet” på morgonen och ”gå hem från jobbet” vid arbetsdagens slut.

Ergonomi - variera arbetsställning och belastning

 • Feelgood, LiU:s företagshälsovård, har tagit fram en digital utbildning som tar upp vikten av goda vanor och rutiner vid hemarbete. Du får information, konkreta råd och tips om hur du med enkla medel skapar en fungerande arbetsplats hemma för att må bra. Utbildningen tar cirka 25 minuter att genomföra och består av texter och videor med ergonomer från Feelgood.
 • Tänk flexibilitet, ofta är inte vår hemmiljö anpassad för kontorsarbete. Variera din arbetsställning ofta, se över arbetsplatsen utifrån t ex belysning, stol/bord och arbetsställning. Tipsa varandra om olika lösningar. Om du har en strykbräda eller en hög byrå - använd den som ståskrivbord. 
 • Kom ihåg att ta pauser och rör på dig! När vi jobbar hemifrån har vi en tendens att bli mer stillasittande, som kan leda till stelhet. Passa på att installera Pausit-programmet. Det gör du via MinIT (kräver inloggning med LiU-id).
 • Försök att komma ut varje dag för att få dagsljus och daglig motion.
 • Var uppmärksam på tidiga kroppsliga signaler för att förhindra belastningsskador – t ex ömhet, spänning eller stelhet i muskler och leder.

Kommunikation - håll kontakten med chef och kollegor

 • Sociala interaktioner, informella kontakter och idéutbyte är något som inte kommer lika naturligt vid hemarbete.
 • Håll kontakten med chefen och kollegorna via telefon eller digitala kanaler.
 • Boka in digitala fikapauser (på Teams eller Zoom) eller ring varandra lite extra om så bara för att prata ett tag.
 • Har du ingen att bolla med när du är själv? Ring en kollega för att prata lite och lösa det där problemet du kört fast med.
 • När du har ett möte som inte kräver en dator och delning/visning av skärm – ta istället, om möjligt, ett promenadmöte. Frisk luft, rörelse och att ses påverkar oss positivt.

Om du känner oro - stöd finns

 • Om du mår dåligt och behöver stöd - hjälp din chef genom att prata med hen. Berätta om ditt mående. 
 • Känner du oro över din arbetssituation, eller har andra arbetsrelaterade besvär, kan företagshälsovården vara ett stöd. Företagshälsovården har möjlighet att erbjuda samtalsstöd digitalt, men kan även ta emot besök. Kontakta din närmaste chef eller HR-partner för kontakt med företagshälsovården. Om du inte kan vända dig till arbetsgivaren i första skedet, har du möjlighet till ett anonymt besök per år, utan godkännande av chefen.​
 • Upplever du hälsorelaterade besvär, som inte har koppling till ditt arbete, ska du alltid kontakta hälso- och sjukvården, via telefon 1177, eller din husläkare.

 • Känner du dig orolig? Om du har möjlighet - var inte ensam med dina tankar utan umgås med andra som du känner dig trygg med. Försök att hitta en balans mellan att faktiskt acceptera din oro, som är en naturlig reaktion/känsla, och att prata om den.  
 • Begränsa din konsumtion av nyheter och håll dig till tillförlitliga källor.
 • Och kom ihåg – det här coronaläget/distansläget kommer att gå över!

Försäkring

Alla anställda omfattas av avtalet om ersättning vid personskada. Avtalet fungerar som en försäkring och ger ersättning vid arbetsskada. Den gäller även vid distansarbete - förutsatt att din chef och du är överens om att arbetet utförs i hemmet.

Du har ansvar för att teckna en hemförsäkring, som ger ersättning vid t ex brand eller inbrott.

IT-säkerhet vid arbete hemifrån

Risk för bedrägeriförsök

Vid bedrägeriförsök framstår en begäran ofta som tidskritisk. Det finns ofta gott om varningssignaler i samband med bedrägerier; att det är bråttom och får stora konsekvenser om vi inte agerar är en sådan varningssignal. Lyssna på din magkänsla - får du känslan av att något inte stämmer är det säkert så. Kontrollera inte bara skriftligen utan muntligen (eller via video) med kollegor och chefer.

Använd LiU:s utrustning hemma

Använda arbetets IT-utrustning för arbetssysslor. Så långt det överhuvudtaget är möjligt bör man undvika att använda den privata datorn eller surfplattan för arbete. Lås även skärmen när du lämnar datorn, precis som du ska göra på campus.

Om det ändå inte är möjligt att använda arbetets IT-utrustning är det mycket viktigt att du installerar säkerhetsuppdateringar både för operativsystemet och de programvaror som finns på din dator. Använd ett antivirus. För Windows ger inbyggda Windows Defender ett bra skydd. Använder du Mac OS eller vill ha ett ännu starkare skydd för Windows rekommenderar vi ESET Nod32, men det finns flera andra bra produkter. Tänk också på att piratkopierad programvara och keygens (program som genererar falska serienummer) utgör en särskild risk och ofta innehåller skadlig kod.

Nå resurser och ta emot uppdateringar

Du kan behöva använda VPN för att komma åt vissa av arbetets IT-resurser. Du behöver också vara ansluten med VPN regelbundet för att hålla licenser för Windows aktiva samt för att få vissa uppdateringar.

Kontakta IT-säkerhetsgruppen om du får problem

Tveka inte att kontakta IT-säkerhetsgruppen (IRT) om du råkar ut för exempelvis ett bedrägeriförsök, nätfiske eller virus. Vi har förståelse för att det ibland kan gå snett och vill hjälpa dig att minska eventuella skador eller problem som uppkommit.

Se kontaktinformation till IT-säkerhetsgruppen.

Ladda säkert hemma

Mobilladdare: ladda aldrig nära något brännbart. Lämna inte laddaren i väggen alltför länge utan uppsikt. Satsa på att ha originalprodukter.

Datorer: kom ihåg att datorn måste ventileras för att inte bli överhettad. Ha inte brännbart material på, under eller runt datorn någon längre tid. Stäng av datorn när du inte använder den. Gamla datorer samlar damm och blir lättare överhettade. IT-avdelningen rekommenderar generellt att man byter bärbar dator med 3-5 års intervall beroende på användning.

Fler råd:

 • Använd bara laddare som är beställda genom IT-avdelningen (originalladdare) för telefoner och datorer.
 • Ladda på hårt underlag – inte sängen eller soffan.
 • Se till att laddaren och sladden är hela. Kontakta IT-avdelningen om laddaren eller kabeln är skadad för att få ny.
 • Dra ut kontakten när du laddat färdigt.
 • Ha fungerande brandvarnare.
 • Ladda utrustningen när du är vaken och närvarande samt inte i närheten av brandfarliga material.
 • Använd jordfelsbrytare och byt ut trasiga elkontakter.

Onlinemöten eller telefonmöten

​Undervisning och examination

Fundera över hur just din undervisning och ditt material vid behov skulle kunna fungera i en digital undervisningssituation. Didacticum har publicerat information om hur du rent praktiskt kan hantera olika typer av undervisningsmoment digitalt och IT-avdelningen tillhandahåller guider och information om IT-resurser:

Rekommendationen är att i första hand digitalisera material (spela in ljud till PowerPoint t.ex.) och distribuera i Lisam, i andra hand distribuera live genom Zoom eller Microsoft Teams.

vi hjälper dig! vi utbildar dig! 

Välkommen på drop-in med IT-utbildarna och Didacticums pedagoger. Då får du hjälp med frågor rörande samarbete och utbildning online. De svarar på frågor av både teknisk och pedagogisk karaktär.

MYCKET STILLASITTANDE NÄR DU JOBBAR HEMIFRÅN?

Tips för att stärka din hälsa! Installera pausprogrammet Pausit i din dator. Programmet påminner dig om att ta korta rörelsepauser då och då. Du bestämmer själv vilka övningar du vill göra, när och hur ofta. 


Läs mer om hur vi lyckas med distansarbete


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-04