Göm menyn

Arbeta på distans - checklista för medarbetare

Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö även vid distansarbete. Du och din närmaste chef bör ha en dialog om hur din arbetsmiljö ser ut och fungerar hemma. Vi befinner oss i en extraordinär situation så vi måste hjälpas åt så gott vi kan.

Didacticum - IT undervisarGenerella rekommendationer

 • Följ uppdateringar från LiU på LiU:s sida om Coronavirus och FAQ.
 • Tänk igenom din arbetssituation och vilka arbetsuppgifter du har framöver. Vad har du för möjligheter att arbeta hemifrån, hur ser din arbetsplats hemma ut, vilken arbetsutrustning har du tillgång till.
 • Du som arbetar från din ordinarie arbetsplats - ta för vana att ta med dig din bärbara dator hem efter arbetsdagens slut.
 • Tänk på vilket material du tar med dig hem. Vi hanterar allmänna handlingar. Alla arbetsuppgifter är inte lämpliga att arbeta med hemma.
 • Om du inte har förutsättningar att arbeta hemifrån kan du arbeta från din ordinarie arbetsplats. Ha en dialog med din närmaste chef. 
 • Kom ihåg att ta pauser och rör på dig! När vi jobbar hemifrån har vi en tendens att bli mer stillasittande, som kan bidra till stelhet. Passa på att installera Pausit-programmet. Det gör du via MinIT (kräver inloggning med LiU-id).
 • Se till att hålla kontakten med kollegor och studenter. Var tillgänglig på e-post, teams/zoom, telefon m.m. Tänk på att mötas och fika digitalt.
 • Se till att hålla kontakten med din chef. Boka efter behov in avstämningar om din arbetssituation, dina arbetsuppgifter och arbetstider m.m. Vi får se detta som ett tillfälle att testa nya arbetssätt och funktioner som vi kanske inte skulle ha gjort annars.
 • Fundera på hur du planerar ditt arbete? Det finns risk med att gränser mellan arbete och fritid suddas ut, sätt tydliga gränser mellan arbete och fritid utifrån dina behov.
 • Om du vill komma åt filer på fillagret behöver du ansluta dig till VPN-klienten. Du kommer åt många funktioner utan att vara ansluten till VPN.
 • Tänk på att spara dokument på Onedrive, som inte kräver VPN. Instruktioner för Onedrive finns här
 • Du behöver vara ansluten med VPN regelbundet för att hålla licenser för Windows och Office 2016 aktiva och för att få vissa uppdateringar.

Försäkring

Alla anställda omfattas av avtalet om ersättning vid personskada. Avtalet fungerar som en försäkring och ger ersättning vid arbetsskada. Den gäller även vid distansarbete - förutsatt att din chef och du är överens om att arbetet utförs i hemmet.

Du har ansvar för att teckna en hemförsäkring, som ger ersättning vid t ex brand eller inbrott.

Tips till dig som ska hålla i eller delta på ett distansmöte

it-tips-distansmöte

Ska du hålla i eller delta i ett distansmöte och känner dig osäker på tekniken? Skapa ett testmöte, bjud in en kollega och koppla upp er innan det riktiga mötet för att testa funktionerna. Undersök var och hur du ändrar ljud- och kameraenhet ifall det skulle behövas. Ljudet är viktigt i distansmöten: testa med en kollega om din ljudenhet låter bra och lär dig var du stänger av ljudet på din mikrofon. Kort sagt: testa, testa, testa. Läs mer om distansmöten och ta del av en checklista för distansmöten:

​Undervisning och examination

Fundera över hur just din undervisning och ditt material vid behov skulle kunna fungera i en digital undervisningssituation. Didacticum har publicerat information om hur du rent praktiskt kan hantera olika typer av undervisningsmoment digitalt och IT-avdelningen tillhandahåller guider och information om IT-resurser:

Rekommendationen är att i första hand digitalisera material (spela in ljud till PowerPoint t ex) och distribuera i Lisam, i andra hand distribuera live genom Zoom eller Microsoft Teams.

Resor

Se LiU:s riktlinjer för resor på LiU:s sida om riktlinjer och även FAQ.

Verktyg för att arbeta och träffas på distans

vi hjälper dig! vi utbildar dig! 

Välkommen på drop-in med IT-utbildarna och Didacticums pedagoger. Då får du hjälp med frågor rörande samarbete och utbildning online. De svarar på frågor av både teknisk och pedagogisk karaktär.

​Så lyckas du med möten på distans

Klicka 👇 för att ta reda på mer.

it-tips-distansmöte


MYCKET STILLASITTANDE NÄR DU JOBBAR HEMIFRÅN?

Tips för att stärka din hälsa! Installera pausprogrammet Pausit i din dator. Programmet påminner dig om att ta korta rörelsepauser då och då. Du bestämmer själv vilka övningar du vill göra, när och hur ofta. 


Läs mer om hur vi lyckas med distansarbete


Sidansvarig: corona@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-27