Göm menyn

Anställningens upphörande

En anställning kan upphöra av olika skäl enligt lagen om anställningsskydd (LAS). De vanligaste är:

  • arbetstagaren får en ny anställning
  • en tidbegränsad anställning upphör
  • arbetstagaren säger upp sig
  • arbetstagaren avgår på grund av ålder eller sjukdom
  • arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist
  • uppsägning på grund av personliga förhållanden

Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-08