Göm menyn

Rekrytering

Linköpings universitets framtid är beroende av förmågan att rekrytera och behålla personer till anställningar som lärare och forskare. Innehavarna av dessa anställningar har avgörande betydelse för genomförande av utbildning och forskning, för utveckling och ledning liksom för att trygga verksamhetens finansiering. Men Linköpings universitet behöver även kunniga och engagerade medarbetare inom många andra kompetensområden, administrativ personal, bibliotekspersonal och teknisk personal. Alla kompetenser är viktiga för en fortsatt positiv utveckling för Linköpings universitet.

 


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-13