Göm menyn

Kompetensutveckling

HR-avdelningen har uppdraget att stödja verksamheten med kompetens- och personalutvecklingsinsatser. Behöver du en samtalspart som medarbetare eller chef, eller saknar något i vårt interna utbud, så hör av dig till oss.

Så här definierar LiU Kompetensutveckling för anställda.

Läs mer om LiU:s kompetensutveckling för anställda här: Kompetensutveckling

 


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-05