Göm menyn

Förändringshantering

Linköpings universitet arbetar aktivt med förändringsprocessen, som fungerar som ett stöd på olika nivåer under ett förändringsarbete.

Behovet av förändringen, som ett resultat av t ex en utredning eller ett verksamhetsmässigt beslut, bör tydligt klargöras och motiveras. Medarbetarna bör tidigt involveras i förändringsarbetet. På det sättet kortas tiden ner för att gå från ledningens strategi till medarbetarnas handling. En engagerad ledning ska stå bakom och vara förebilder i förändringsarbetet.

Du är också välkommen att kontakta HR-enheten för internkonsultation i förändringshantering.

Kontakta HR-enheten


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-13