Göm menyn

Avveckling

Ansvaret för att driva frågor kring övertalighet på grund av arbetsbrist ligger hos HR-enheten. Detta sker dock i nära samarbete med berörd institution/enhet. Ta alltid kontakt i tidigt skede med HE-enheten i dessa frågor.

Kontakta HR-enheten

För arbetets gång, se Avvecklingsprocessen (powerpoint bildspel).


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-13