Göm menyn

Befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor

Vägledning till dig som ansöker om meritprövning för befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor.

En förutsättning för meritprövning/befordran till anställning som universitetslektor är att det finns ett behov av en anställning som universitetslektor inom det aktuella ämnesområdet. Ett yttrande från prefekten som styrker behovet bifogas ansökan.

Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska normalt vara detsamma som för anställningen som universitetsadjunkt.

En universitetsadjunkt som är anställd tills vidare vid universitetet kan efter ansökan meritprövas och befordrans till en anställning som universitetslektor om den som prövas:

  • Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet eller konstnärlig skicklighet
  • Genomfört pedagogisk verksamhet i en omfattning om minst 1700 timmar på grundnivå, avancerad nivå, och/eller forskarnivå
  • Visat pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering samt bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
  • Dokumenterat samverkansförmåga inom utbildning och/eller forskning genom insatser i syfte att utveckla kontakter med det omgivande samhället
  • Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 12 högskolepoäng alternativt bedömts på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper

Samtliga ovanstående meritmässiga krav ska dokumenteras i CV-mallen.

Din ansökan skickar du tillsammans med CV, publikationsförteckning, yttrande från prefekt, urval av max 10 publikationer och de övriga handlingar du önskar åberopa i word- eller pdf-format till registrator@liu.se. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Ansök här.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-10