Göm menyn

Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektorVägledning till dig som ansöker om meritprövning för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor.

Detta gäller för den som anställts som biträdande universitetslektor med sista ansökningsdag före den 1 april 2018:

En avgörande förutsättning för meritprövning/befordran till anställning som universitetslektor är att det finns en långsiktig finansiering av anställningen samt ett behov av en anställning som universitetslektor inom det aktuella ämnesområdet. Ett yttrande från prefekten som styrker ovanstående bifogas ansökan.

Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska normalt vara detsamma som för anställningen som biträdande universitetslektor.

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan meritprövas och befordras till en anställning som universitetslektor, om den som prövas:

 • Visat fortsatt vetenskaplig publicering efter avlagd doktorsexamen
 • Etablerat sig i forskarsamhället
 • Genomfört pedagogisk verksamhet i en omfattning om minst 1700 timmar på grundnivå, avancerad nivå, och/eller forskarnivå
 • Visat pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering samt bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Dokumenterat samverkansförmåga inom utbildning och/eller forskning genom insatser i syfte att utveckla kontakter med det omgivande samhället
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 12 högskolepoäng alternativt bedömts att på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper

Detta gäller för den som anställts som biträdande universitetslektor med sista ansökningsdag efter den 1 april 2018 (enligt HF 2017:844):

En biträdande lektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid den högskolan, om han eller hon:

1: har behörighet för en anställning som lektor och

2: vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt 4 a § andra stycket har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor (4 kap 12 c § HF). Ett yttrande från prefekten som styrker behovet bifogas ansökan.

Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska normalt vara detsamma som för anställningen som biträdande universitetslektor.

En biträdande universitetslektor som är anställd tillsvidare vid universitetet ska efter ansökan meritprövas och befordras till en anställning som universitetslektor om den som prövas:

 • Visat fortsatt vetenskaplig publicering efter avlagd doktorsexamen
 • Etablerat sig i forskarsamhället
 • Genomfört pedagogisk verksamhet i en omfattning om minst 1700 timmar på grundnivå, avancerad nivå, och/eller forskarnivå
 • Visat pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering samt bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Dokumenterat samverkansförmåga inom utbildning och/eller forskning genom insatser i syfte att utveckla kontakter med det omgivande samhället
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 12 högskolepoäng alternativt bedömts att på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper

Samtliga ovanstående meritmässiga krav ska dokumenteras i CV-mallen.

Din ansökan skickar du tillsammans med CV, publikationsförteckning, yttrande från prefekt, urval av max 10 publikationer och de övriga handlingar du önskar åberopa i word- eller pdf-format till registrator@liu.se. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Ansök här.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-09