Göm menyn

Anställningsnämnder

Fakultetstyrelserna och motsvarande organs anställningsnämnder handlägger anställningar som professor, biträdande professor, universitetslektor, junior universitetslektor, biträdande universitetslektor samt fastställer anställningsprofil för universitetsadjunkt. Anställningsnämnden handlägger även befordran till professor, biträdande professor och universitetslektor. Ärenden tillhörande området för utbildningsvetenskap handläggs av filosofiska och tekniska fakultetens anställningsnämnder.

 

Till Filosofiska fakultetens anställningsnämnd

Till Medicinska fakultetens anställningsnämnd

Till Tekniska fakultetens anställningsnämnd

Till Utbildningsvetenskap

 

Centrala anställningsnämnden (CAN)

Centrala anställningsnämnden (CAN) handlägger anställningar som "LiU Research Fellow" och ”LiU‐postdoc”. I CAN ingår dekanerna och ordförande för nämnden för utbildningsvetenskap samt en studeranderepresentant (forskarstuderande). Rektor utser ordförande. Suppleant för dekanerna/motsvarande är den av prodekanerna som utsetts som ställföreträdare för dekanus/motsvarande. För studentrepresentanten ska en suppleant utses. Rektor utser sekreterare i CAN, vilken för tillfället är Anette Ärlebäck, FFK.


Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-24