Göm menyn

Att skapa ett robust samarbetsklimat

För att LiU ska hålla för de påfrestningar som verksamheten och medarbetare utsätts för beträffande exempelvis konkurrensutsattheten och arbetsorganisationens förutsättningar, är det av vikt att öka medvetenheten hos samtliga medarbetare om vår gemensamma påverkan på samarbetsklimatet och kulturen vid LiU. Det är också viktigt att arbeta med att förebygga och, på ett tidigt stadium, fånga oenigheter och problemsituationer så att de inte utvecklas till svåra konflikter. Sådana kan påverka både arbetsglädjen och den egna hälsan.

Genom att systematiskt arbeta för att skapa ett robust samarbetsklimat förbättrar vi LiU:s förutsättningar för att hantera de utmaningar som verksamheten och medarbetarna ställs inför. Ett robust samarbetsklimat bidrar även till att individen känner trygghet i sin egen roll i relation till verksamhetens mål och kan prestera resultat med hög kvalitet.

Material

Foldern syftar till att synliggöra begreppet Robust Samarbetsklimat, till att inspirera medarbetare och chefer till att bidra till ett ökat robust samarbetsklimat och till att förebygga konflikter. Med foldern vill vi också öka kunskapen om konflikters uppkomst och påverkan på relationer och arbetsmiljö. I foldern kan du få tips om hur ni kan skapa ett robust samarbetsklimat och på hur man kan hantera konflikter.

Folder Robust samarbetsklimat

In english

Temperaturmätningen är ett verktyg som kan användas i arbetsgruppen för att kartlägga samarbetsklimatet. Det kan även användas som ett diskussionsunderlag i arbetsgruppen.

Temperaturmätning

In english


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-07