Göm menyn

Rehabilitering

Att drabbas av ohälsa och sjukskrivning kan för många vara en stor påfrestning som även kan leda till oro och osäkerhet. Hela tillvaron, med alla rutiner och aktiviteter, rubbas. Det finns också risk att självkänslan får sig en törn eftersom arbetet utgör en central roll i våra liv.

Sjukskrivning ger möjlighet till läkning, tillfrisknande och återhämtning. Men det finns även en risk att dina resurser påverkas negativt. Redan efter en kort tids frånvaro från arbetet minskar förutsättningarna för en snabb återgång i arbete. Det kan kännas svårt att komma tillbaka i arbete och man kan ibland tappa både lust och tro på den egna förmågan. Du kan själv motverka detta genom aktivitet och genom att behålla kontakten med ditt arbete och dina kollegor. Det viktigaste är, att du skaffar dig eget inflytande och kontroll över din sjukskrivning och rehabiliteringsprocess, inom ramen för arbetsgivarens, socialförsäkringens och det övriga samhällets ansvar. Det är viktigt att du själv tar initiativ och medverkar i din egen rehabilitering.

Läs mer om LiU:s rehabiliteringsprocess

Dokument för prefekt och motsvarande

Till Adato


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-27