Göm menyn

Få en bättre hälsa - Testa dina levnadsvanor

LiU ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarens trivsel och hälsa ses som viktiga förutsättningar. Att stimulera medarbetare till en sund och balanserad livsstil är ett uttryck för intresse och omtanke från arbetsgivarens sida.

En lång rad sjukdomar är sammanknippade med våra levnadsvanor, och hälsosamma levnadsvanor kan således förebygga en stor andel av dessa sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet, måttliga alkoholvanor och den mat som vi väljer är viktiga faktorer i detta sammanhang. En stor andel av befolkningen har någon ohälsosam beståndsdel i sina levnadsvanor, men i många fall behövs det inte speciellt stora förändringar för att åstadkomma en avgörande minskning av riskfaktorerna.

Professor Preben Bendtsen vid Linköpings Universitet har utvecklat ett antal datoriserade levnadsvanetest för att underlätta för så många som möjligt att lätt kunna få information om vad man bör fundera på för att leva ett mer hälsosamt liv. Det finns en rad olika test att välja mellan; Alkoholvanor, Tobaksvanor, Fysisk aktivitet, Matvanor, Stress, Mental hälsa och Sömn. Att göra testen är både frivilligt och anonymt.

Om du snabbt vill få en översikt över dina vanor kan du göra ett enkelt test som innefattar alla levnadsvanorna, klicka här.
Om du istället vill göra ett mer fördjupat test inom något område kommer du till en meny med alla testen, klicka här.

När du har gjort testet får du personligt anpassade råd baserade på dina svar med konkreta tips och verktyg som stöd för förändring.

Testerna är anonyma men LiU kommer att få statistik på en aggregerad nivå över hur många det är som utfört testen och hur utfallet ser ut. Det kan ge underlag för vad LiU kan behöva satsa på framöver inom hälsa.

Vill du få hjälp med att sluta röka och/eller sluta snusa via SMS

SMS interventionen NEXit är ett behandlingsprogram under 12 veckor för medarbetare som vill ha hjälp och stöd att sluta röka och/eller sluta snusa. Programmet har utvecklats av forskare vid Linköpings Universitet under ledning av Professor Preben Bendtsen.
Du kan läsa mer om SMS interventionen under www.nexit.nu

Efter du har genomfört tobakstestet enligt ovan kommer du få ett erbjudande att anmäla dig till SMS interventionen.

Alternativt kan du gå direkt till SMS interventionen genom att skicka ett SMS till tel. 070-722 54 74 med koden: nexit276 (för sluta röka stöd) och koden nexits276 (för sluta snusa stöd). Obs skicka endast koden. Därefter kommer en bekräftelse på anmälan inom 5 minuter.

Liknande stöd håller på att utvecklas för riskbruk av alkohol och så småningom även för fysisk aktivitet och matvanor.

Material och information om tobak

1177 Vårdguiden – Information om rökning och ger stöd med att bli rökfri via nätet eller en app.

Sluta röka linjen

Tobaksfakta

Folkhälsomyndigheten, information och fakta

Appen för unga att sluta röka

 


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-01