Göm menyn

Friskvård - för din hälsa och trivsel

LiU ska vara en attraktiv arbetsplats där din trivsel och hälsa är viktiga inslag. Med friskvårdbidraget vill LiU uppmuntra ditt hälsomedvetande och ge möjligheter till ett regelbundet, aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. Förhoppningen är att detta ska leda till ökat välbefinnande i arbetet, ökad frisknärvaro och ett sätt att förebygga och minska belastnings- och/eller andra arbetsskador.

Kom ihåg att nyttja årets friskvårdsbidrag 2019

Tänk på …

Utlägg för friskvård ersätts endast under samma kalenderår som utgiften har uppstått. Har du köpt friskvård hos en ansluten aktör genom ActiWay kan du redovisa ditt utlägg i friskvårdsportalen ända fram till den 31 december i år. Har du däremot köpt en friskvårdsaktivitet hos en icke-ansluten aktör ska du redovisa kvittot, enligt de instruktioner som finns, till ActiWay senast den 21 december i år.

Observera att ActiWay inte hanterar kvitton från anslutna aktörer. Sök först bland aktörerna på friskvårdsportalen för att se om din aktör är ansluten eller ej.

Campushallen, grupptraning

Regelbunden friskvård ger dig bättre möjligheter att möta de krav, såväl fysiska, psykiska, sociala som kompetensmässiga, som ställs i arbetslivet. Ett ökat engagemang i din hälsa leder till minskad sjukfrånvaro och ett rikare liv för dig som anställd vid LiU. 

Friskvård är ett samlingsbegrepp för åtgärder som stimulerar till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Utgångspunkten för friskvården inom LiU är att varje medarbetare ansvarar för sin egen hälsa och LiU uppmuntrar och främjar en god hälsa. Detta görs genom möjligheter till fysisk aktivitet. Att stimulera till en sund och balanserad livsstil är ett uttryck för intresse och omtanke.

NyhetER

181112 - Kom ihåg att nyttja årets friskvårdsbidrag

180126 - Ersättning för fler sporter

171128 - Nya friskvårdsrutiner från årsskiftet 
 

Vad gäller kring friskvård?

Till LiU:s riktlinjer för friskvård (pdf)

 

Vem får friskvårdsbidraget?

Alla medarbetare som omges av Villkorsavtalets anställningsvillkor får 2 000 kr/kalenderår.
 

Villkorsavtalets anställningsvillkor

Till villkorsavtalen


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-21