Göm menyn

Hänsyn till personer med allergi

Linköpings universitet värnar om allas rätt till en god arbets- och studiemiljö som möjliggör prestation efter bästa förmåga.

För personer med allergi kan prestationsförmågan begränsas vid inandning av olika allergiframkallande ämnen som andra personer förtär, andas ut, har på sig eller bär med sig t.ex. tobaksrök, nötter, parfymer, djurpäls, citrus, baljväxter m.m. (här avses inte skadliga och ibland allergiframkallande ämnen vars hantering bevakas av specialister inom miljö, säkerhet och arbetsmiljö).

Det är angeläget att hantera detta på ett så seriöst och respektfullt sätt som möjligt.

Till Vägledning för en LiU-miljö som präglas av hänsyn till personer med allergi (pdf)


Sidansvarig: sara.hammarsten@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-20