Göm menyn

Alkohol- och drogmissbruk

I LiU:s policy om en god arbets- och studiemiljö beskrivs universitetets syn på alkohol och droger och målsättningen om att universitetet ska vara en drogfri arbetsplats och studiemiljö. Vid Linköpings universitet är det inte tillåtet att förtära alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning, ej heller att uppträda påverkad av alkohol eller andra droger.

För ytterligare stöd för det preventiva arbetet finns även ett stöddokument vid alkohol och drogmissbruk, innehållande bla vilka riktlinjer som gäller vid LiU kring alkohol och droger, hur det förebyggande arbetet kan se ut, hur du/ni kan upptäcka tidiga signaler på missbruk samt ett konkret stöd vid hantering av missbruk.

När det gäller LiU:s ansvar för studenter som har alkohol- eller drogproblem hanteras detta inom Studenthälsans uppdrag.

Läs mer om stöd vid alkohol och drogmissbruk (.pdf)

Dokument för prefekt och motsvarande

Testa dina alkoholvanor

Här kan du testa om du dricker för mycket samt få tips och råd om hur du kan ändra dina alkoholvanor till mer hälsosamma. Testet har gjots av Professor Preben Bendtsen vid Linköpings univeristet, klicka här för att komma till testet.


Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-19